Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Etický Kodex

ETICKÝ KODEX ČESKÝ GOODWILL

Český Goodwill je ocenění pro firmy, kterých si lidé váží pro jejich morální hodnoty, etické jednání vůči zaměstnancům i obchodním partnerům, a odpovědný přístup k nejširšímu okolí podniku. Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout základní rámec etického jednání, který bude společnou vizitkou pro „členy rodiny Český Goodwill“ – podnikatele a společnosti, kteří přijali nominaci veřejnosti na ocenění Český Goodwill. Tento Etický kodex se vztahuje na vzájemnou interakci členů rodiny Český Goodwill i na vztahy jednotlivých členských firem vůči svým stakeholderům, třetím stranám a široké veřejnosti.

Přijetím tohoto Etického kodexu se členové rodiny Český Goodwill zavazují spolupodílet se na naplňování cílů projektu Český Goodwill a jeho mise, kultivovat podnikatelské a společenské prostředí v České republice, a přispívat tak ke zvyšování váženosti českého podnikatelského stavu. Podnikatelky, podnikatelé, představitelé obchodních i občanských společností a spolků, vědomi si nadstavby svého podnikání, spočívající v poslání šíření dobrého jména českého podnikatelského prostředí, založeného na úctě, respektu a spolupodílení se na utváření občanské společnosti, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat:

  1. vyzdvihovat a ctít tradiční morální hodnoty, jako jsou slušnost, respekt a úcta, ohleduplnost a pokora, odpovědnost a profesionalita, důvěryhodnost a integrita,

  2. vytrvat v úsilí o naplňování vysokých standardů a kvality práce a lpět na profesionalitě podnikatelské činnosti,

  3. zasazovat se o pěstování dlouhodobých vztahů vůči nejširší skupině stakeholderů firmy, a zvyšovat tak váženost a integritu podnikatelského stavu,

  4. udržovat vysoké etické a morální standardy a snažit se ustavičně o zdokonalování sebe sama prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a osobního rozvoje, a jít tím ostatním příkladem,

  5. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti, upozorňovat na přidanou hodnotu podnikatelské činnosti a podporovat podnikatelského ducha,

  6. motivovat veřejnost k pozitivnímu myšlení a upozorňovat jí na to, že podnikatel nerovná se podvodník, lhář a parazit, ale právě naopak, že podnikatelé jsou lidé, kteří se nebojí převzít odpovědnost a tvořit reálné hodnoty,

  7.  prosazovat dobré jméno českého podnikatelského prostředí a oceňovat příkladné firmy za jejich poctivou práci a odpovědný přístup k okolí podniku,

  8. posilovat pozitivní vnímání značky Český Goodwill a image společností, které se do projektu zapojí, v kontextu společenské odpovědnosti a hodnot projektu,

  9. budovat aktivní komunitní prostředí pro sdílení know-how, networking a výměnu zkušeností, které zdůrazní, že cesta odpovědného podnikání je tím správný směrem k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů i celé ČR,

  10. podporovat český goodwill a renomé České republiky doma i v zahraničí.

 

Přistoupením k tomuto Etickému kodexu a dodržováním výše uvedených principů pomáháte budovat prestižní značku ocenění Český Goodwill, podle které každý na první pohled pozná, že patřit do rodiny Český Goodwill znamená, že jste obdivuhodní, úspěšní, a lidé si vás proto váží.

Úplné znění ETICKÉHO KODEXU ČESKÝ GOODWILL (pdf)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů