Český Goodwill 2022

Znáte firmu nebo podnikatele, kterých si vážíte?

Nominujte teď

Etický Kodex

ETICKÝ KODEX ČESKÝ GOODWILL

Český Goodwill je ocenění pro firmy, kterých si lidé váží pro jejich morální hodnoty, etické jednání vůči zaměstnancům i obchodním partnerům, a odpovědný přístup k nejširšímu okolí podniku. Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout základní rámec etického jednání, který bude společnou vizitkou pro „členy rodiny Český Goodwill“ – podnikatele a společnosti, kteří přijali nominaci veřejnosti na ocenění Český Goodwill. Tento Etický kodex se vztahuje na vzájemnou interakci členů rodiny Český Goodwill i na vztahy jednotlivých členských firem vůči svým stakeholderům, třetím stranám a široké veřejnosti.

Přijetím tohoto Etického kodexu se členové rodiny Český Goodwill zavazují spolupodílet se na naplňování cílů projektu Český Goodwill a jeho mise, kultivovat podnikatelské a společenské prostředí v České republice, a přispívat tak ke zvyšování váženosti českého podnikatelského stavu. Podnikatelky, podnikatelé, představitelé obchodních i občanských společností a spolků, vědomi si nadstavby svého podnikání, spočívající v poslání šíření dobrého jména českého podnikatelského prostředí, založeného na úctě, respektu a spolupodílení se na utváření občanské společnosti, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat:

  1. vyzdvihovat a ctít tradiční morální hodnoty, jako jsou slušnost, respekt a úcta, ohleduplnost a pokora, odpovědnost a profesionalita, důvěryhodnost a integrita,

  2. vytrvat v úsilí o naplňování vysokých standardů a kvality práce a lpět na profesionalitě podnikatelské činnosti,

  3. zasazovat se o pěstování dlouhodobých vztahů vůči nejširší skupině stakeholderů firmy, a zvyšovat tak váženost a integritu podnikatelského stavu,

  4. udržovat vysoké etické a morální standardy a snažit se ustavičně o zdokonalování sebe sama prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a osobního rozvoje, a jít tím ostatním příkladem,

  5. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti, upozorňovat na přidanou hodnotu podnikatelské činnosti a podporovat podnikatelského ducha,

  6. motivovat veřejnost k pozitivnímu myšlení a upozorňovat jí na to, že podnikatel nerovná se podvodník, lhář a parazit, ale právě naopak, že podnikatelé jsou lidé, kteří se nebojí převzít odpovědnost a tvořit reálné hodnoty,

  7.  prosazovat dobré jméno českého podnikatelského prostředí a oceňovat příkladné firmy za jejich poctivou práci a odpovědný přístup k okolí podniku,

  8. posilovat pozitivní vnímání značky Český Goodwill a image společností, které se do projektu zapojí, v kontextu společenské odpovědnosti a hodnot projektu,

  9. budovat aktivní komunitní prostředí pro sdílení know-how, networking a výměnu zkušeností, které zdůrazní, že cesta odpovědného podnikání je tím správný směrem k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů i celé ČR,

  10. podporovat český goodwill a renomé České republiky doma i v zahraničí.

 

Přistoupením k tomuto Etickému kodexu a dodržováním výše uvedených principů pomáháte budovat prestižní značku ocenění Český Goodwill, podle které každý na první pohled pozná, že patřit do rodiny Český Goodwill znamená, že jste obdivuhodní, úspěšní, a lidé si vás proto váží.

Úplné znění ETICKÉHO KODEXU ČESKÝ GOODWILL (pdf)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů