Podnikatelé nemají svá pojištění nastavena správně. Jakým chybám se vyhnout?

08/11/2013

Stále víc podnikatelů chápe pojištění jako vhodný nástroj pro zabezpečení podniku v situacích, na které by neměli dostatek rezerv – ať už jde o odstraňování škody na majetku vlastní firmy, nebo škody, kterou neúmyslně způsobí jinému. Pojištění tak v nákladech firem představuje stále vyšší položku. A je také přirozené, že podnikatelé hledají, jak tyto náklady snížit a tlačí na cenu.

Část podnikatelů ovšem stále pojištění chápe jako zbytné, a když se firmě právě nedaří, pojištění prostě stornují. Nepřijímají přitom argument, že i nepříliš velké selhání pak pro jejich firmu může znamenat konec.

Pojišťovny se jim snaží vycházet vstříc, rozšiřují počet krytých rizik a nabízejí jak standardizované produkty, tak pojištění šitá konkrétním firmám na míru.

S čím jít do pojišťovny

Podnikatelská pojištění či pojištění podnikatelských rizik tvoří celá řada pojistných produktů. Nejčastějším pojištěním je pojištění majetku, druhým nejčastějším je pojištění pro případ odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží. Pojistit dnes lze však téměř všechno.

Mezi vhodná základní podnikatelské zajištění patří - živelné pojištění, pojištění vozidel, pojištění všeobecné odpovědnosti za způsobené škody nebo pojištění finančních rizik. Pojistit je možné leasingové splátky i právní ochranu.

V rámci podnikatelských pojištění lze také pojistit přerušení provozu firmy (například z důvodu různých teroristických činů, počítačové kriminality apod.), ekologické újmy, poškození dobrého jména firmy. Pojistit lze i přepravu peněz a případná technická rizika. Ty však lze zrovna řešit spíše prevencí a řízením rizik v rámci technologických procesů.

Jak to řeší české firmy

Naše firmy stále řeší pouze fatální rizika, která se jim stávají. Navíc je často řeší nevhodným způsobem. Chtějí pojistit rizika, kdy by bylo vhodnější najmout si advokáta nebo technika. Od pojišťoven slýcháváme, že klienti chtějí pojistit četná rizika s malým dopadem, což je pro ně zbytečně drahé. Lepší je takovým rizikům, většinou technickým, předejít seštelováním linky a podobně.

Dokonce chtějí pojistit i neřiditelná rizika nebo s velkou četností, která když nenastanou dnes, nastanou zítra. Taková rizika na sebe žádný partner ani pojišťovna nevezme.

Podle pojišťoven při pojištění rizik firmy pohlížejí především na cenu, ale zanedbávají zhodnocení nepřímých nákladů, jako je spoluúčast nebo že některé pojišťovny nabízejí náklady na obhajobu u soudu a jiná ne.

Nejčastější chyby

Milan Káňa, tiskový mluvčí za Kooperativu pojišťovnu, a.s. říká že podnikatelé často podceňují právě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vykonané práce.

Dále zanedbávají připojištění cizích věcí užívaných a převzatých. Nezřídka se zapomíná sjednat rozšíření územní platnosti pojištění. Nejvíce podceňovaný druh pojištění je však pojištění přerušení nebo omezení provozu, tzn. pojištění následné škody např. po požáru, která vzniká na ztrátě zisku a na vynakládaných stálých nákladech firmy.

Také se podle něho často sjednávají nízké pojistné částky a limity pojistného plnění. Zbytek článku naleznete na ProByznys.ihned.cz nebo v časopisu Finanční poradce.

Zdroj: ProByznys.ihned.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů