12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Jaromír Tomšů

Ročník 2021

Představení nominované firmy

SATTURN HOLEŠOV je rodinná firma ve Zlínském kraji s tradicí od roku 1992. Jejím oborovým zaměřením jsou elektronické komunikace a informační technologie aplikované do projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Dlouhodobě nosnými produkty firmy jsou výstavba a provoz datových sítí, kabelové televize, systémů pro varování obyvatelstva a fotovoltaických systémů.

Zajímavým produktem firmy je sw aplikace SOS NEMO, využívána jako mozek inteligentní nemocnice. Tento informační a modulární systém slouží pro krizovou komunikaci a bezpečnostní management nemocnic.

V současné době se společnost SATTURN HOLEŠOV intenzivně zabývá systémovým monitoringem a telemetrií se zaměřením na soustavy domovních ČOV, které se budují v místech, kde chybí klasický centrální kanalizační systém. Projekt nese název Enceladus a má globální potenciál přispět k ochraně životního prostředí efektivním hospodařením s vodou a zadržováním vody v krajině. Společnost za ně v roce 2019 cenu „Inovace roku 2019“ a „Vizionář 2019“.

V roce 2020 pak získala firma i mezinárodní uznání. Tím je prestižní cena Magalhãesova průlivu udělená chilskou vládou inovátorům z celého světa u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernão de Magalhãesem. Společnost získala toto ocenění jako jediná v  České republice.

Inovace jsou nedílnou součástí firmy SATTURN HOLEŠOV od jejího založení. Firma je dlouhodobě aktivní v programových projektech výzkumu a vývoje ve spolupráci s veřejnými vysokými školami ČR.

Dosažení stanoveného cíle je vždy výsledkem týmové spolupráce, nikoliv zásluhou jedince.

Mapa
Firma sídlí ve Zlínském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Byla to především „horká 90. léta“ a náš věk. Spousta z nás chtěla začít podnikat. Cesta do současné pozice byla někdy velmi dramatická, ale výsledek dlouhodobé mravenčí práce se nakonec vyplatil.

Co Vás na podnikání nejvíc těší?

Dělat věci, které mají smysl a jsou veřejně prospěšné. Když pak do sebe dílčí výsledky zapadají a já se můžu spolehnout na kvalitní a kreativní pracovní výkon svých kolegů, jsem na vrcholu blaha.

Jakou vlastnost považujete za svoji nejsilnější stránku?

Vytrvalost, pracovní nasazení a úctu k práci druhého.

Odpovídal Jaromír Tomšů, majitel společnosti

Důvod nominace

1) Obecní soustavy domovních ČOV se systémovou telemetrií (komplexní hw a sw pro zajištění nové služby na venkově) - unikátní technologie a služba, která řeší problém odkanalizování venkova a udává celorepublikový trend v této oblasti. Toto řešení je určeno pro lokality,kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Dnes je toto řešení významně dotačně podporováno SFŽP. Tento produkt již získal ocenění jako je Inovace roku 2019, Vizionář 2019, český vítěz soutěže Nadace Fundación Imagen Chile pro inovátory z celého světa, 2. místo Egovernment, 2. místo Quality Innovation Award. 2) SW aplikace "SOS Nemo" - inteligentní komunikační systém pro management nemocnic a zdravotnických zařízení: ve zdravotnictví ČR se často využívají zastaralé informační systémy, které řeší problematiku jen segmentově po odděleních či technických úsecích. Aktuální epidemická situace spojená s COVID-19 je důkazem nutnosti operativního sběru a automatického vyhodnocování velkého množství dat různého charakteru, které jsou nezbytné pro kompetentní rozhodování krizového managementu. 3) Bezpečnostní komunikační systém se šifrováním mezi mobilními zařízeními a serverem u klienta (nekomerční produkt určený pro bezpečnostní složky státu) - čestné uznání Vizionář 2019 !!!!! Firma se aktivně dlouhodobě zapojuje do programových projektů výzkumu a vývoje v rámci spolupráce s veřejnými vysokými školami ČR. Firma je rovněž iniciátorem zpracování certifikované metodiky Bezpečnostní opatření pro stokové sítě“, kterou vypracovalo VUT v Brně, FAST, výzkumné centrum AdMaS. Aktuálně firma spolupracuje na VaVaI projektu „Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů.

Nominační kategorie

Made in Czechoslovakia

Nominoval/a:

Spoluřešitel na aplikovaném výzkumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů