Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Péče srdcem, z. ú.

Jana Vávrová, MBA

Ročník 2021

Představení nominované firmy

Péče srdcem, z.ú. je nezisková organizace, která od roku 2015 poskytuje domácí péči seniorům a handicapovaným občanům v jejich domácnostech na území Ostravy a v přilehlých obcích. Služba osobní asistence je službou terénní.

Cílem organizace je napomáhat klientovi při soběstačnosti v základních životních dovednostech. Naplňovat jeho potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si klient přeje. Umožnit klientovi, aby setrval co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žil kvalitní život. Osobní asistenci poskytuje Péče srdcem dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Spolu se službou osobní asistence, svým klientům organizace pomáhá též s výběrem a zajištěním kompenzačních pomůcek (chodítka, polohovací postele, vozíky atp.) a podporuje rodiny, které o seniory a handicapované pečují. V neposlední řadě poskytuje také též sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci.

Každý má své anděly!

Mapa
Firma sídlí v Moravskoslezském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Organizaci Péče srdcem, z.ú. jsem založila jako neziskovou organizaci v roce 2015, když jsem ve svých 52 letech přišla po sedmnáctiletém působení v manažerské pozici o práci. Impulzem k poskytování terénní služby osobní asistence pro seniory a handicapované spoluobčany mi byly osobní zkušenosti získané při péči o seniory a snaha nabídnout práci ženám ve věku nad 50 let, které skončily na ÚP.

Co Vás na podnikání nejvíc těší?

Spokojený úsměv klientů i zaměstnanců. Mezi námi vládne „domácká atmosféra“ v tom nejlepším slova smyslu. Ale pro mě je důležité nejen poskytování kvalitní sociální služby osobní asistence, ale „pomáhat jinde a jinak“. Proto s vervou pomáhám, např. účastí organizace v potravinových sbírkách, zapojením do iniciativy Dobrý anděl, spoluprací s klubem seniorek, šitím roušek, sbírkou na přestárlé pejsky apod.

Máte nějaký vzor?

V životě jsem potkala spoustu inspirativních lidí, ale konkrétní vzor nemám. Mým vzorem je každý člověk, který poctivou prací něco dokázal, a takovou se snažím být i já.

Odpovídala Jana Vávrová, MBA, zakladatelka a ředitelka firmy

Důvod nominace

Organizaci Péče srdcem, z.ú. založila Jana Vávrová jako neziskovou organizaci v roce 2015, když ve svých 52 letech přišla po sedmnáctiletém působení v manažerské pozici o práci. Impulzem k poskytování terénní služby osobní asistence pro seniory a handicapované spoluobčany jí byly osobní zkušenost získaná při péči o seniory a snaha nabídnout práci ženám ve věku nad 50 let, které skončily na ÚP. Dnes tvoří ženy nad 50 let téměř polovinu z 25 pečovatelek a spolupráce s ÚP pokračuje. Činnosti nominované organizace si velmi vážím, protože vedle profesionálního přístupu k péči o znevýhodněné občany poskytuje tuto sociální službu především srdcem. Mezi její největší přínosy dle mého názoru patří to, že je služba klientům poskytována v přirozeném a důvěrně známém prostředí jejich domovů, které je jim blízké a kde se v kruhu svých blízkých cítí dobře. Samozřejmostí je vstřícný přístup ke klientům, protože jsou to výhradně oni, kdo určuje, kdy k nim pečovatelka dochází. Je mi sympatické, že tuto bezesporu psychicky a fyzicky náročnou sociální službu zajišťují pečovatelky s laskavým a osobním přístupem jak ke klientům, tak i k jejich rodinným příslušníkům, kteří o seniory a handicapované pečují, a mohou se tak při každodenní péči o své blízké spolehnout na pomocnou ruku. Pečovatelky se navíc neomezují jen na základní péči o klienty, ale aktivně se zaměřují na jejich aktivizaci a tvůrčí využití volného času. O tom, že v době pandemie covid-19 obstála a je spolehlivým a důvěryhodným partnerem, nejlépe svědčí množství děkovných dopisů. Navíc činnost organizace nekončí jen poskytování domácí péče, ale pomáhá s poradenstvím, při získávání sociálních dávek a s výběrem kompenzačních a dalších pomůcek. Ale tím aktivity nekončí, s vervou pomáhá jinde a jinak, namátkou uvádím účast organizace v potravinových sbírkách, zapojení do iniciativy Dobrý anděl, spolupráci s klubem seniorek, šití roušek, sbírku na přestárlé pejsky apod. Odpovědně se organizace chová i uvnitř, když přijala environmentální program, ale zejména vytváří a kultivuje přátelské pracovní prostředí a klade důraz na vzdělávání vlastních zaměstnanců, ale umožňuje i stáže studentům.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů