Péče srdcem, z. ú.

Jana Vávrová, MBA

Ročník 2021

Představení nominované firmy

Péče srdcem, z.ú. je nezisková organizace, která od roku 2015 poskytuje domácí péči seniorům a handicapovaným občanům v jejich domácnostech na území Ostravy a v přilehlých obcích. Služba osobní asistence je službou terénní.

Cílem organizace je napomáhat klientovi při soběstačnosti v základních životních dovednostech. Naplňovat jeho potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si klient přeje. Umožnit klientovi, aby setrval co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žil kvalitní život. Osobní asistenci poskytuje Péče srdcem dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Spolu se službou osobní asistence, svým klientům organizace pomáhá též s výběrem a zajištěním kompenzačních pomůcek (chodítka, polohovací postele, vozíky atp.) a podporuje rodiny, které o seniory a handicapované pečují. V neposlední řadě poskytuje také též sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci.

Každý má své anděly!

Mapa
Firma sídlí v Moravskoslezském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Organizaci Péče srdcem, z.ú. jsem založila jako neziskovou organizaci v roce 2015, když jsem ve svých 52 letech přišla po sedmnáctiletém působení v manažerské pozici o práci. Impulzem k poskytování terénní služby osobní asistence pro seniory a handicapované spoluobčany mi byly osobní zkušenosti získané při péči o seniory a snaha nabídnout práci ženám ve věku nad 50 let, které skončily na ÚP.

Co Vás na podnikání nejvíc těší?

Spokojený úsměv klientů i zaměstnanců. Mezi námi vládne „domácká atmosféra“ v tom nejlepším slova smyslu. Ale pro mě je důležité nejen poskytování kvalitní sociální služby osobní asistence, ale „pomáhat jinde a jinak“. Proto s vervou pomáhám, např. účastí organizace v potravinových sbírkách, zapojením do iniciativy Dobrý anděl, spoluprací s klubem seniorek, šitím roušek, sbírkou na přestárlé pejsky apod.

Máte nějaký vzor?

V životě jsem potkala spoustu inspirativních lidí, ale konkrétní vzor nemám. Mým vzorem je každý člověk, který poctivou prací něco dokázal, a takovou se snažím být i já.

Odpovídala Jana Vávrová, MBA, zakladatelka a ředitelka firmy

Důvod nominace

Organizaci Péče srdcem, z.ú. založila Jana Vávrová jako neziskovou organizaci v roce 2015, když ve svých 52 letech přišla po sedmnáctiletém působení v manažerské pozici o práci. Impulzem k poskytování terénní služby osobní asistence pro seniory a handicapované spoluobčany jí byly osobní zkušenost získaná při péči o seniory a snaha nabídnout práci ženám ve věku nad 50 let, které skončily na ÚP. Dnes tvoří ženy nad 50 let téměř polovinu z 25 pečovatelek a spolupráce s ÚP pokračuje. Činnosti nominované organizace si velmi vážím, protože vedle profesionálního přístupu k péči o znevýhodněné občany poskytuje tuto sociální službu především srdcem. Mezi její největší přínosy dle mého názoru patří to, že je služba klientům poskytována v přirozeném a důvěrně známém prostředí jejich domovů, které je jim blízké a kde se v kruhu svých blízkých cítí dobře. Samozřejmostí je vstřícný přístup ke klientům, protože jsou to výhradně oni, kdo určuje, kdy k nim pečovatelka dochází. Je mi sympatické, že tuto bezesporu psychicky a fyzicky náročnou sociální službu zajišťují pečovatelky s laskavým a osobním přístupem jak ke klientům, tak i k jejich rodinným příslušníkům, kteří o seniory a handicapované pečují, a mohou se tak při každodenní péči o své blízké spolehnout na pomocnou ruku. Pečovatelky se navíc neomezují jen na základní péči o klienty, ale aktivně se zaměřují na jejich aktivizaci a tvůrčí využití volného času. O tom, že v době pandemie covid-19 obstála a je spolehlivým a důvěryhodným partnerem, nejlépe svědčí množství děkovných dopisů. Navíc činnost organizace nekončí jen poskytování domácí péče, ale pomáhá s poradenstvím, při získávání sociálních dávek a s výběrem kompenzačních a dalších pomůcek. Ale tím aktivity nekončí, s vervou pomáhá jinde a jinak, namátkou uvádím účast organizace v potravinových sbírkách, zapojení do iniciativy Dobrý anděl, spolupráci s klubem seniorek, šití roušek, sbírku na přestárlé pejsky apod. Odpovědně se organizace chová i uvnitř, když přijala environmentální program, ale zejména vytváří a kultivuje přátelské pracovní prostředí a klade důraz na vzdělávání vlastních zaměstnanců, ale umožňuje i stáže studentům.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů