Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Česká hlava PROMO s.r.o. – PAN VÁCLAV MAREK ST.

Ročník 2014

Představení nominované firmy

Česká republika byla odnepaměti kolébkou světově uznávaných vědců a zemí technických nápadů, vynálezů, inovací a špičkových technologií. Projekt Česká hlava usiluje o zachování těchto hodnot, o zvýšení zájmu o práci ve výzkumu a posílení společenského kreditu vědeckých a technických pracovníků.

Smyslem projektu Česká hlava je proto vytvářet povědomí, že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně a společensky ocenit.

PhDr. Václav Marek na přijetí laureátů cen Česká hlava 2013       Národní cenu vlády Česká hlava 2013 převzal prof. Fr. Šmahel

Česká hlava je vyhlašovatelem nejprestižnějšího českého ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout. Laureátům v několika kategoriích je národní cena Česká hlava předávána již od roku 2002. Podobnou soutěž pořádá společnost Česká hlava PROMO každoročně od roku 2007 i pro středoškolské studenty, a to pod názvem České hlavičky. Na oblast českého středního odborného školství se iniciativa zaměřuje v každoroční soutěži učňů Machři roku.

Vizí České hlavy je stát se pro investory, ale i výzkumná pracoviště prvním a zásadním kontaktním místem v rozhodování o investicích do oboru inovace a výzkumu a stát se národní informační platformou pro české vědecko-výzkumné prostředí.

Firma sídlí v Zelenči, Středočeský kraj

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“ Benjamin Franklin

3 otázky pro nominovanou osobu

Odpovídá PhDr. Václav Marek, zakladatel projektu a spolumajitel Česká hlava PROMO s.r.o.

Jaké byly Vaše pocity, když jste se o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděl?

Byl jsem překvapen. Nominován jsem byl svými zaměstnanci bez mého vědomí. Musím však říci, že to bylo překvapení milé a jsem potěšen tím, že si mě ve společnosti takto váží. Nominace do ceny Český Goodwill je pro mě čest. Posledních 14 let náš projekt oceňuje významné české vědce a nadanou mládež. Ale teď jsem i já poprvé na straně nominovaných. :-)

Proč jste se rozhodl Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

Vyhrát cenu Český Goodwill by byla pro mě velká čest. Již nominace je pro mě signálem, že moji práci dělám dobře a že si ji někdo váží. Bylo by tedy ode mě sobecké zklamat důvěru lidí, co mě jmenovali.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Nejsem si jist, zda výraz „projev dobré vůle“ je ten nejpřesnější. Nicméně, projekt Česká hlava se již 14 let snaží popularizovat českou vědu, techniku a vzdělanost. Každý zná sportovce, modelky a jiné celebrity. Bohužel však skoro nikdo neví nic o lidech, kteří nám každý den doslova zachraňují životy díky svým nápadům, vynálezům, inovacím. Umožňují nám žít v moderní společnosti, jak ji známe dnes. Je smutným faktem, že česká věda je ve světě uznávanější než zde v České republice. Našimi projekty se proto snažíme veřejnosti představit osobnosti, kterým za toto vše vděčíme, a zároveň pomoci vědcům v jejich výzkumu a práci. A to jak naší blízkou spoluprací se státním aparátem a soukromými investory, tak také vedením Fondu Česká hlava, který se snaží vybírat a podporovat nadějné projekty, na které však chybí finance. Je v zájmu celé společnosti, aby české mozky zůstávaly doma a rozvíjely naši společnost a ne aby hromadně odcházely do zahraničí.

Laureáti cen České hlavičky 2013 na galavečeru v Brně              Soutěž Machři roku 2013 (Ostrava)

Důvod nominace

„Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence, tedy té části společnosti, která bývá mnohdy opomíjená, ačkoliv na ni stojí prosperita naší země. Projekt vznikl před 13 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Prof. Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.“

Nominační kategorie

Partner
Mecenáš

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů