Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

LOGeco s.r.o.

Miroslav Šilhan

Ročník 2020

Představení nominované firmy

Miroslav Šilhan je hlavním investorem projektu ERVO eco, nové technologie zpracování odpadu, kterou po osmiletém bádání vyvinul tým českých vědců. Podobná technologie ve světě neexistuje, ve své unikátnosti má náskok odhadem majitele čtyři roky.

Tento český vynález umí zpracovat veškeré organické materiály, např. netříděný komunální odpad, drť z pneumatik, zbytky automobilových součástek, plasty a další. Podstatou patentované technologie ERVO je katalytické štěpení, díky čemuž se materiály rozloží na úplně základní stavební prvky. Výsledkem je tekutá směs uhlovodíků a uhlík. Z nich se znovu vyrábí původní suroviny, které se dají opětovně využít při výrobě okenních rámů, příborů, podrážek bot, truhlíků a jiných produktů. Ven uniká jen zbytkové teplo, které ohřívá reaktory. Do přírody při tom neunikají žádné škodliviny.

V současné době jsou v provozu tři zařízení, jedno na Mostecku a dvě v zahraničí, která dokáží vrátit zpět do oběhu až 65 milionů PET lahví ročně. Cílem společnosti v příštím roce je vybudovat těchto zařízení v Česku dvacet a v zahraničí dvojnásobek.

Vyčistit svět naší technologií ERVO.

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Unikátní česká technologie, české finanční prostředky, česká firma, která změní svět zpracování odpadu.

Jaké máte plány do budoucna?

Vytvořit velmi silnou společnost s přesahem do zahraničí. Vytvoření komunity obdobně smýšlejících lidí.

Čeho si nejvíc vážíte v obchodních vztazích?

Osobní vazby, loajalita, slušnost.

Odpovídal Miroslav Šilhan, majitel společnosti

Důvod nominace

Miroslav Šlhan a jeho tým českých velmi uznávaných vědců přispěl svojí českou technologií ERVO k řeší nejvážnějšího globálního problému lidstva, a to hromadění odpadu v ČR i na světě. Právě jejich technologie ERVO je novou průlomovou inovační českou technologií na zpracování odpadu. Nabízí naprosto ekologické unikátní řešení pro zpracování odpadů. Jde o technologii, která z odpadních surovin beze zbytku vytvoří produkty, které se dají dále využít (pro člověka). Technologie má budoucnost nejen proto, co zpracovává, ale i proto že je nenáročná na místo s minimální nárokem na obsluhu, nevytváří žádné emise a je ekonomicky velmi efektivní. Díky této unikátní technologii a týmu českých vědců, zatím jediné na světě, dokáže tato technologie ERVO z druhotných surovin, plastových a komunálních odpadů (například měst), opotřebených pneumatik, kalů z čistíren odpadních vod, ropnými látkami znečištěné zeminy a podobných odpadních surovin vyrobit tekutý produkt, obsahující až 70-75 % aromatických uhlovodíků. Ten může nahradit část zpracovávaných neobnovitelných zdrojů v petrochemii (ropu nebo zemní plyn) například při výrobě polyethylenu, polypropylenu a dalších syntetických látek. Tento tekutý produkt po určitých úpravách lze využít i jako přísadu do motorové nafty v souladu se směrnicí Evropské unie RED II. Technologie pro zpracování všech druhů odpadních surovin, která recykluje plasty, komunální odpad, pneumatiky, čistírenské kaly i další druhy odpadů, z nichž na konci chemického procesu (přetvoření) vznikají nové znovu užitečné suroviny pro člověka, vhodné pro další využití například v chemii, potravinářství, zdravotnictví, zemědělství. Pevné části vzniklé přetvořením z odpadu, obsahující velké množství uhlíku, používaný na výrobu paliva, nebo hnojiva.......Jednoduše řečeno, tak měř veškerý odpad se nasype do technologie, která z něj vyrobí suroviny pro další výrobu, a to bez úniku škodlivých látek do ovzduší a nevytváří žádný nebezpečný odpad a právě v tom je jedinečná a nemá konkurenci. Technologie, která čistí planetu od odpadu, snižuje emise CO2 a odklání odpady od skládkování. Řeší nejvážnější globálním problémem lidstva, a to hromadění odpadu. Technologii ERVO vyvíjel tým českých vědců (přes 2 desítky) z českých financí (donátor Miroslav Šilhan a samotní vědci) přes 8 let a v roce 2019 si nechala technologii patentovat a nyní o technologii má zájem celý svět (Evropa, Asie a v Afrika). Paradoxně právě koronavirus přispěl k rozšíření této technologie po ČR. Do konce roku 2020 společnost LOGeco plánuje vyrobit a prodat šest jednotek s technologií ERVO, v příštím roce kolem 40 jednotek ERVO.Společnost LOGeco přichází s touto technologií v období, kdy se hledá způsob, jak zbavit planetu Zemi od zamoření odpadky všeho druhu. Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví a podle odhadů by toto číslo mělo v roce 2021 vzrůst o další pětinu. Každý rok skončí ve světových mořích, řekách a oceánech osm milionů tun plastu, kde ohrožuje mořské ekosystémy a zamořuje trávicí soustavy mořských živočichů. Obyvatelé EU například ročně vyprodukují 2,5 miliardy tun odpadů. Technologie jako ERVO jde naproti připravované evropské legislativě, která chce do konce roku 2025 zvýšit využití suroviny z odpadů na 55 % a do konce roku 2035 na 65 %. Po roce 2030 by na skládkách měly skončit jen ty odpady, které nejdou dále surovinově a energeticky využít. Společnost LOGeco nabízí tuto technologii městům, regionům, majitelům skládek odpadních surovin, malým i středním podnikům v dostatečném předstihu, aby se mohly rozhodnout, jakým způsobem se v příštích letech vyrovnají s unijní, ale i s národní odpadovou legislativou. Pan Miroslav Šilan za svůj přínos vědě, lidstvu, ale i pranetě by si zasloužil tuto cenu také i pro všechny vědce, kteří se na vývoji a expanzi podíleli. Pan Šilhan je také skvělý člověk, kamarád a svojí pokorou okouzlí nejedno publikum.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů