12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

EKO VENKOV, o.s.

Ročník 2014

Představení nominované firmy

EKO VENKOV o.s. je neziskový zájmový spolek, který byl založen v roce 2013 a jehož hlavní cíle jsou ochrana a záchrana přírody a krajiny a praktická péče o území; ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života; ochrana a tvorba životního prostředí člověka, jako limitujícího faktoru pro jeho další zdravou existenci; podpora principů trvale udržitelného žití, jakožto sociálně ekonomického směru, efektivní, přírodní prostředí šetřící existence lidské společnosti, zejména v oblasti energetiky, odpadového hospodářství a dopravy.

Zájmovému spolku není lhostejné, že dochází k úhynu živočišných a rostlinných druhů, ubývá lesních porostů, že naopak přibývá půdních erozí, vodních katastrof, ekologických zátěží a mnoho dalších negativních vlivů. Za všechny považuje za nejdůležitější důrazně upozornit na úhyn zvěře při senosečích.

Mnoho lesní zvěře se skrývá např. na polích a často lány obilí skýtají dobrý úkryt také pro jejich mláďata. (Autor: Petr Slaba)

EKO VENKOV v současné době velmi intenzivně pracuje na vytvoření informačního systému mezi zemědělci a mysliveckými spolky, kdy je nutné, aby se o konání senosečí nebo o jiném sklizňovém postupu v polních, sadařských nebo lučních porostech dozvěděl místně příslušný myslivecký spolek, popřípadě další ochránci přírody, a vytvořili tak součinný prostor pro přenos zvěře do bezpečí. Sklizňové práce jsou ve většině případů závislé na aktuálních klimatických podmínkách a je nutné vytvořit takový systém, který by operativně ve velmi krátkém časovém úseku na poskytnuté informace od zemědělců reagoval.

Obdobně pracuje spolek na informačním systému výskytu rostlinných a živočišných druhů. Zároveň buduje centra a záchranné stanice pro ohrožená a opuštěná zvířata, tedy místa, kde se dostane odborné pomoci a péče zraněným, trvale zmrzačeným nebo opuštěným zvířátkům. EKO VENKOV má zájem zpřístupnit tato centra také pro veřejnost.

Zraněné zvíře potřebuje odbornou pomoc okamžitě, následnou péči poskytuje odborný personál, k monitorování a realizaci je potřeba patřičná technologie a mnoho dalších povinností, které nesnesou odklad a vyžadují finanční prostředky. EKO VENKOV přesto nečeká na pomoc, ale pomáhá!

(Autor: Petr Slaba) Ohrožená, zraněná či opuštěná zvířata naleznou pomoc...  také díky vedlejším činnostem spolku EKO VENKOV

Zájmový spolek si váží jakékoliv hmotné či nehmotné pomoci, ale také se snaží vydělat si prostředky vlastními silami. Za účelem financování aktivit, které povedou k dosažení vytyčených cílů, proto vyvíjí zájmový spolek EKO VENKOV řadu vedlejších činností - provozuje internetové obchody, výrobu a velkoobchod včetně maloobchodního prodeje.

Ve vlastní dílně spolek vyrábí přírodní dekorace, navrhuje a vytváří interiérové a exteriérové designové celky. Na stránkách www.natural-decor.cz lze zakoupit přírodní dekorace od dušičkových nebo adventních věnců, srdcí, hvězd, přes drobné doplňky, po různé aranžérské potřeby. Pro ty, kteří například plánují originální lesní svatbu, či si chtějí jiným způsobem učinit svůj významný den výjimečným, spolek EKO VENKOV navrhuje a realizuje kompletní výzdobu.

Další internetový obchod a výroba je věnována domácím mazlíčkům. Na stránkách www.petvetko.cz nabízí spolek pamlsky pro kočičky a pejsky z vlastní pekárny, včetně například narozeninových dortů. Pro kočičky je připravena podzimní nabídka kočičích stromů, hraček a pelíšků. Pro pejsky připravuje spolek rozšíření nabídky pamlsků a krmiv od externích dodavatelů.

Dalším záměrem spolku, na jehož realizaci v současné době EKO VENKOV intenzivně pracuje, je „Herbateka - mýdlárna“. Mýdlárna plánuje nejen vykupovat byliny k dalšímu prodeji nebo vlastnímu použití, ale také nabídne chráněná pracovní místa v provozu výroby rostlinných mýdel, bylinných kúr, tinktur, šamponů, mastí a obkladů podle vlastních receptur.

Spolek sídlí v Praze 1, Hl. m. Praha

"Myšlenka má neskutečnou moc, a proto pozor na myšlenky vtělené do slov, pozor na slova, která utvářejí vaše činy, pozor na činy, utvářejí vaše zvyky, pozor na zvyky, utvářejí váš charakter a pozor na charakter, protože ten utváří váš osud! Co si myslíme, tím budeme."

3 otázky pro nominovanou osobu

Odpovídá paní Dagmar Boušová, předsedkyně spolku EKO VENKOV

Jaké byly Vaše pocity, když jste se o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděli?

„Poděkování a úcta. Nominaci vnímáme jako ocenění i jako závazek.  

Nominací jsem byla velmi příjemně překvapena. Věřím, že každému záleží na ochraně životního prostředí, že se většina z nás chová k přírodě zodpovědně a s maximální ohleduplností. Bohužel, existují výjimky, které potvrzují pravidlo. Zvláštní pozornost věnujeme škodám úmyslným. Čeká nás ještě hodně práce. Není snadné budovat neziskovou činnost založenou na principu dobrovolnosti s cílem přispět k ochraně krajiny v praktické rovině a zároveň udržet konkurence schopnou činnost vedlejší. Podnikání vyžaduje plné nasazení každý den, obrovský kus vytrvalosti v překonávání překážek, neboť „konkurence dělá konkurenci“.  Vynakládáme dávku silné vůle, píle a morální integrity, když veškerou činnost je směřujeme k neziskovým účelům.“

Proč jste se rozhodli Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

„Dlouho jsem se nerozmýšlela, protože nominaci vnímám jako ocenění práce našeho spolku navenek a přála bych si, aby nás nominace ještě více motivovala k rozvoji a realizaci již probíhajících projektů nebo obmýšlených záměrů. Ve své podstatě nominaci vnímám jako závazek.

Zároveň bych chtěla naší prací motivovat další podnikatele a kolegy, kteří se snaží konat v souladu s etikou morálních hodnot, obdobně jako ty, kteří se odráží ode dna. Spadnout ke dnu se může stát a vlastně asi musí stát každému, aby se odrazil, poučil a šel dál. Jen na dně nesmí člověk zůstávat moc dlouho, aby si nezvykl. A já jsem moc ráda, že mi přátele, kolegové, rodina, zaměstnanci, ale také naše konkurence a zákazníci pomáhají se zvednout a jít dál.“

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Záchrana a obnova živočišných a rostlinných druhů. Účastníme se národních programů, veřejných sbírek a podporujeme organizace a jednotlivce obdobného zaměření.

Dagmar Boušová, předsedkyně spolku EKO VENKOV...                   ...který vyrábí vlastní produkty z přírodních materiálů

Důvod nominace

„Výše uvedeného spolku si vážím nejen pro jejich přínosnou činnost, kdy z přírodních materiálů dokáží vyrobit dokonalá díla, ale zejména pro jejich neziskovou činnost ochrany krajiny a přírody. Mezi jejich poslední aktivity patří například ochrana mláďat v lučních porostech. Dobrovolnou iniciativou vytváří a pracují na systému informování mezi zemědělci a myslivci tak, aby před sečením luk byla mláďata přenesena do bezpečí a nedocházelo k drastickému úhynu zvěře.“

Nominační kategorie

Tradice
Inovace
Partner

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů