12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Česko-angl. gymnázium Amazon

Eva Kudrnová

Ročník 2019

Představení nominované firmy

Anglicko-české gymnázium Amazon založila Eva Kudrnová v roce 2008 společně s se svojí kolegyní. Jedná se o soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy, jehož prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

Studium je čtyřleté a využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce. Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním.

Základní pilíře gymnázia představuje kvalitní pedagogický sbor a moderní výukové metody i formy výuky, mezi které patří také interaktivní vyučování. Studenti se učí aplikovat teorii v praxi. Nízký počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům.

Anglicko-české gymnázium AMAZON v kontextu vzdělávací organizace aktivně uplatňuje zásady „Společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility (CSR)“, což znamená dobrovolné integrování principů trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie organizace i do každodenních operací. V oblasti dobročinných aktivit dlouhodobě spolupracuje s organizacemi ADRA (vzdělávání na dálku) a UNICEF (pomoc hladovějícím dětem).

Dělej, co můžeš, s tím co máš, tam, kde jsi. (Theodor Roosevelt)

Mapa
Firma sídlí ve Středočeském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás na podnikání nejvíc těší?

Možnost růst, kombinovat, budovat, stále nové výzvy, práce s lidmi.

Kdo je Vaším vzorem osobním, případně podnikatelským vzorem?

Mozaika vlastností, postojů a dosažených cílů mnohých úspěšných lidí, z každého čerpám něco jiného.

Jaké máte plány do budoucna?

Vybudovat školu, která žáky baví a je objektivně kvalitní. Věřím, že již to tak je, ale stále je co zlepšovat. Je to nikdy nekončící proces. Mohu najít nové cesty nebo nové cíle. Jdu prostě vpřed.

Odpovídala Eva Kudrnová, ředitelka Česko-anglického gymnázia Amazon

Důvod nominace

Paní Kudrnová založila a provozuje soukromé gymnázium od "nuly". Klade velký důraz na kvalitu vzdělání a učební návyky, přestože se jedná o soukromou školu. V komplikované situaci českého školství se snaží udržet kvalitní české i zahraniční učitele. Paní ředitelka nepřestává být velmi lidská a empaticky řeší problémy "dětí", kterých je v dnešní době rozpadlých rodin více a více.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů