Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Gymnázium Přírodní škola

František Tichý

Ročník 2018

Představení nominované firmy

Ředitel Přírodní školy František Tichý je učitelem fyziky, chemie a biologie. Přírodní školu založil v roce 1993 jako alternativu k velkým státním gymnáziím. Hlavní filozofií gymnázia je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, nikoli pouze přípravou na profesi v budoucnu, a zároveň místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent nebo zaměření. Tvoří tak kolektiv, který společně žije, tvoří a je otevřený okolnímu světu.

Vzdělávací systém Přírodní školy charakterizují například komplexní dlouhodobé výzkumné a tvůrčí projekty závazné na malé, věkově smíšené skupiny, které vyžadují maximální zapojení dětí v rámci tématu, jež si samy zvolí, maximální zapojení studentů do organizace a života školy (samospráva, lektorské praxe, systém patronů mladších studentů) nebo specifický systém zkoušení a hodnocení, který vede k tomu, že si student do značné míry sám stanovuje konkrétní cestu k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Mezi základní hodnoty, na kterých je škola založena, patří učení jako osobní rozvoj, samostatnost a zodpovědnost, osobní příklad, empatie a úcta k druhým, aktivní pomoc ostatním, či poctivost.

V roce 2012 byla Přírodní škola jako jediné gymnázium v ČR zařazena mezi nejinovativnější školy zemí OECD a od roku 2018 se stala Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogický systém Přírodní školy inspiroval řadu dalších škol v České republice.

Škola v našem pojetí je všestrannou přípravou i plnohodnotný život. Do všeho, co děláme, maximální měrou zapojujeme děti.

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné funkce?

Snaha dělat školu jinak pro pár dětí ze skautského oddílu.

Co Vás na Vaší práci nejvíc těší?

Radost dětí, pohled na to, jak se rozvíjejí, vytvářejí si osobnost, jsou obohacením pro lidi kolem sebe.

Jakou vlastnost považujete za svoji nejsilnější stránku?

Houževnatost, flexibilitu.

Odpovídal František Tichý, ředitel Gymnázia Přírodní škola

Důvod nominace

Cením si soustavné a neutuchající stahy p. Tichého o výchovu dětí a budování jejich odpovědného přístupu k životu, kterému věnuje nadstandardní množství svého osobního času v plném nasazení. Setkal jsem se s ním i osobně na škole v přírodě, kdy, ač ředitel, hrál dětem divadlo, a velmi mne oslovila též jeho kniha "Výchova jako dobrodružství". Sami jsme zvažovali možnost studia jednoho z našich dětí na Přírodní škole. Oceňuji zásady, na kterých škola pracuje od ranního setkání celé školy po dělení do skupinek a časté výjezdy do přírody. Ještě jednou skládám p. Tichému obdiv.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

obdivovatel

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů