Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Asociace Entente Florale CZ

Drahomíra Kolmanová

Ročník 2018

Představení nominované firmy

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. vznikla v roce 2006 s cílem šířit vzájemnou úctu a uznání, posilovat sebevědomí lidí, napravovat vztahy a zvelebovat prostředí obcí a měst. V tom smyslu fungují tři projekty: Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR, Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn a Podvečery s osobnostmi. Ústředím všech projektů je sídlo Asociace, památný Vyšehrad.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR probíhá od r. 2007. Za 12 let přinesla výrazné zlepšení stavu budov a jejich okolí ve stanicích, které jsou obsazené lidmi, nebývalý zájem veřejnosti o prostředí železnice, a zaměstnancům drah vědomí, že si jejich práce lidé všímají a váží si jí. Vlastníci a správci podporují zvýšení běžné péče o stanice.

Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby od r. 2010 přivádějí na Vyšehrad publikum se zájmem o historii a osobní příběhy osobností z oboru. Zájem ze strany publika bývá vřelý a účinkující si většinou velmi váží toho, že stanuli na pomyslném pódiu cti.

Největším projektem je výstava Má vlast cestami proměn, projekt o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj. Probíhá od r. 2009. Prostřednictvím fotografií a příběhů přibližuje návštěvníkům stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě můžete vidět opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v lesích, parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé.Spolupracuje většina krajů ČR. Letos je vystaveno 121 proměn. Vystavené proměny spolu soutěží. Vítěze volí veřejnost na internetu. Ceny odborné poroty udílí porota pod vedením pana arch. Pleskota. Atributem projektu je kamenné Srdce vlasti a 14 kamenných Srdcí krajů nalezených na Vyšehradě. Srdce vlasti si předávají hlavní partnerské kraje, a s ním i zvýšenou odpovědnost za naši zem. Výstava je poděkováním tvůrcům proměn za jejich úsilí vytvářet hezčí a užitnější prostředí a chránit odkaz předků pro nás všechny. 

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro mlýn, přišel o vodu a po léta sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ konstatuje zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím. (Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.)

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

V čem vidíte největší překážky podnikání?

Podnikání je svázáno spoustou pravidel, která je těžké sledovat. Pro spolky je zase těžké shánět finance na svůj provoz. Pokud bychom se chtěli chovat tržně, omezujeme možnost prezentace malých obcí a jiných drobných, málo solventních uskupení, kterým propagace nejvíc prospívá. 

Jaké máte plány do budoucna?

I nadále se podílet na výchově veřejnosti k úctě a odpovědnosti za náš domov, svým osobním životem počínaje, protože jeho prostřednictvím ovlivňujeme svět. 

Zbývá Vám čas na koníčky? Pokud ano, jaké provozujete?

Ano! Běhání v přírodě, turistika – zejména po naší vlasti, cestování vlakem, četba, setkávání s přáteli…

Odpovídala Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ

Důvod nominace

Paní Kolmanová je žena s velikým srdcem, které z velké části vložila do projektu Má vlast cestami proměn. Již 10. rokem se snaží o propagaci pozitivních proměn nejrůznějších druhů staveb i krajiny. Díky ohlasům víme, že díky této propagaci na spoustě míst v rekonstrukcích pokračují nebo se snaží rozvíjet svou další činnost. Její snahou je, aby se lidé více zajímali o své okolí a své bližní. Pomáhat si na sousedské úrovni v osobním i občanském životě, zajímat se, jak můžeme být prospěšní ostatním, protože ti nám potom budou oporou, až to budeme potřebovat my. Řada proměn v projektu vznikla právě sousedskou svépomocí. Bez dotací státu, EU nebo velkých firem byly rekonstruovány kapličky, kostelíky, postaveny naučné stezky pro děti... Díky projektu paní Kolmanové se o tom dozvědí ročně tisíce lidí a inspirují tak další.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů