Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Bezobalu, z.ú.

Veronika Nováčková

Ročník 2018

Představení nominované firmy

Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku šíří koncept Zero Waste – tedy předcházení vzniku odpadu. 

Inspirují veřejnost k prevenci vzniku odpadu – komunikují s médii a veřejnou správou, přednáší na společenských akcích i ve školách. Pořádají však i vlastní osvětové akce – konference a workshopy o Zero Waste, ale iniciovali i vydání knihy Domácnost bez odpadu. 

Jako první se v českém prostředí začali věnovat výzkumu bezodpadového prodeje, promýšlí skladovací a logistická řešení, sdílí know-how, zkoumají preference spotřebitelů a vyhledávají nové dodavatele, které motivují k bezodpadové distribuci.

Provozují obchody, kde si nakoupíte kvalitní potraviny a drogerii do vlastních znovupoužitelných obalů. Díky úspěšné crowdfundingové sbírce otevřeli dne 19. 9. 2017 druhý obchod a zároveň školící centrum, ve kterém předávají své know-how dalším zájemcům o otevření bezobalového obchodu.

Kupujme jídlo, ne odpad!

Mapa
Firma sídlí v Praze

Důvod nominace

Organizaci Bezobalu bych chtěla nominovat proto, že přinesla to, o čem jsem dlouho přemýšlela a snila - způsob, jak snížit množství odpadu, které člověk denně vyprodukuje. Inspirováni myšlenkou, kterou ve světě šíří paní Bea Johnson, propagují v České republice uvědomělou spotřebu s ohledem na životní prostředí. Konkrétně se jedná o prosazování tzv. šetrné distribuce zboží, což je distribuce, která nepoužívá jednorázové obaly - jde tedy o prevenci vzniku odpadu. Kdysi bylo běžné, že když šel člověk na nákup, tak si s sebou musel vzít něco, do čeho nákup uloží. To se s všemi těmi obaly, sáčky a igelitkami jaksi vytratilo a platíme za to daň, kterou se zatím daří odpadovému hospodářství držet mimo naše zraky, ale nejde to tak věčně, časem se ukáže skutečná cena pohodlnosti. V méně ekonomicky rozvinutých zemích se člověk často brodí odpadky a dusí kouřem z jejich spalování, na březích řek, jezer a oceánů jsou záplavy plastů, v Tichém oceánu už existuje celý „Sedmý kontinent“ z plastů. Organizace Bezobalu ukazuje, že se to dá dělat jinak, stále rozšiřuje sortiment, který si můžeme do vlastních obalů nakoupit. Kromě toho, že jako nakupující mám dobrý pocit ze snížení ekologické stopy, také i uspořím náklady, které jsou spojeny s jednorázovým obalem, a tím pádem můžu nakoupit zboží ve vyšší kvalitě. Když budu parafrázovat pana Tomáše Hajzlera, jehož Nakladatelství PeopleComm vydalo knihu Bey Johnson Domácnost bez obalu, tak eliminace bezmyšlenkovitého nakupování pomáhá i redukovat bezmyšlenkovité vydělávání a životní styl spojený s minimalizování odpadu nakonec vede k jednoduššímu, zodpovědnějšímu a radostnějšímu životu.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

jsem zákazník

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů