12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Spolek Veselý venkov, z.s.

Soňa Jermanová

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Spolek Veselý venkov směřuje svou činnost k obnově lidových tradic a obyčejů patřících k českému venkovu. Iniciátorkou založení spolku byla Soňa Jermanová, která se před lety přistěhovala z města do malé severočeské obce Červený Újezd. Ospalá, zdánlivě nezajímavá víska, poznamenaná nelehkou historií (odsun původních obyvatel, pobyt sovětské armády, uprchlický tábor atd.), potřebovala probudit z letargie. Ukázat okolí, že se tady žije, aby se místní lidé opět společně setkávali a upevňovali svůj vztah nejen k národním tradicím, ale i k místu, ve kterém žijí.

Během pětileté činnosti spolek Veselý venkov výrazně rozšířil své působení. Masopustní veselice, která byla první akcí v roce 2012 se již stala známou a hojně navštěvovanou akcí lidmi z celého regionu. V obci s 85 trvale žijícími obyvateli se dále pravidelně pořádají Čarodějnice, Cyrilometodějské slavnosti (letní setkání místních), Obchůzky sv. Barborek, Adventní oslavy. Letos bude mít premiéru ukázka Dožínek a následně Posvícení, ke kterému jsou přizváni i bývalí němečtí rodáci z obce. Právě s nimi spolek Veselý venkov udržuje pravidelná setkání. I z jejich kronik Soňa Jermanová čerpá vědomosti o historii obce, které dále zpracovává a pomocí informačních tabulek umisťuje se spolkem po vsi. Přátelská osobní setkání, ale i tyto malé informační cedule, které mapují život obce do roku 1945, pomáhají hojit nedůvěru a historickou zášť mezi předchozím a současným obyvatelstvem a jsou mj. i zdrojem zajímavých informací pro náhodné kolemjdoucí.

Ruku v ruce s tradicemi jde i úsilí o vytvoření původní tváře venkova se všemi typickými atributy, které jsou jeho nedílnou součástí. Obec v minulosti přišla o 2 kaple, sochu sv. Jana Nepomuckého, a o několik křížků. Po dlouhých peripetiích se díky iniciativě Soni Jermanové do obce vrátil jeden opravený křížek a po sto letech bude opět ozdobou návsi patron obce sv. Jan Nepomucký.

Spolek Veselý venkov chce v lidech probudit úctu a lásku k národním tradicím - dědictví našich předků. Předávat je našim dětem, protože tradice je naše minulost, hodnota českého a moravského národa a jako takovou je potřeba ji předat dál. Veselý venkov obnovuje v místních lidech, tedy svých sousedech, chuť a radost ze společného setkávání.

Uctíváš tradice, znáš historii své obce? Pak jsou tvé kořeny ve správné hloubce. Žádná překážka není tak veliká, aby se nedala překonat.

Mapa
Firma sídlí v Ústeckém kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Obrovská radost, pýcha, protože jen ten, kdo něco podobného dělá, jen ten ví, co za tím načančaným výsledkem stojí práce, starostí a nadšení, protože bez toho se to dělat nedá.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Nedovolila bych si ji nepřijmout. Vnímám ji jako zaslouženou odměnu a poděkování členům spolku za spolupráci a podporu mých nápadů. Zároveň věřím, že se tímto dostaneme do širšího povědomí veřejnosti a třeba inspirujeme další lidi z menších obcí k obdobným aktivitám u nich v regionu a tím alespoň malou troškou přispějeme k obnově českého venkova.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Tím, že jsme dobrovolné, neziskové sdružení, spolek lidí, kteří chtějí zlepšit život obci, ve které žijí, tak vlastně vše, co v rámci činnosti spolku děláme, je projevem dobré vůle. Děláme to ve svém volném čase, zadarmo a pro radost nás a následně i našich sousedů. 

Odpovídala Soňa Jermanová, předsedkyně spolku

Důvod nominace

Nominuji paní Soňu Jermanovou a její spolek Veselý venkov za jejich nadšení a zápal pro udržení starých lidových tradic českého venkova. V době globalizace, internetu a sociálních sítí dochází k narušení lidských vazeb ve městech i na vesnicích, kde ale lidé vždy drželi pohromadě. Soňa se ale snaží i v malé obci, kde žije, lidi stmelovat, zajímá se o historii kraje, který je jejím domovem, pořádá tradiční kulturní a společenské akce (masopust, čarodějnice, advent), tím své sousedy i ze širšího okolí vytahuje z obýváků a ze soukromých zahrádek a opět oživuje život na vesnici, jak tomu vždy bývalo. Velmi si jí vážím pro její nadšení, nápady a nekončící energii a touto nominací ji chci vyjádřit veliký obdiv za to, co dělá pro sebe i pro své okolí.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

rodinný příslušník

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů