11. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží

Zvolte OSOBNOST Český Goodwill 2023

Hlasujte

Spolek Veselý venkov, z.s.

Soňa Jermanová

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Spolek Veselý venkov směřuje svou činnost k obnově lidových tradic a obyčejů patřících k českému venkovu. Iniciátorkou založení spolku byla Soňa Jermanová, která se před lety přistěhovala z města do malé severočeské obce Červený Újezd. Ospalá, zdánlivě nezajímavá víska, poznamenaná nelehkou historií (odsun původních obyvatel, pobyt sovětské armády, uprchlický tábor atd.), potřebovala probudit z letargie. Ukázat okolí, že se tady žije, aby se místní lidé opět společně setkávali a upevňovali svůj vztah nejen k národním tradicím, ale i k místu, ve kterém žijí.

Během pětileté činnosti spolek Veselý venkov výrazně rozšířil své působení. Masopustní veselice, která byla první akcí v roce 2012 se již stala známou a hojně navštěvovanou akcí lidmi z celého regionu. V obci s 85 trvale žijícími obyvateli se dále pravidelně pořádají Čarodějnice, Cyrilometodějské slavnosti (letní setkání místních), Obchůzky sv. Barborek, Adventní oslavy. Letos bude mít premiéru ukázka Dožínek a následně Posvícení, ke kterému jsou přizváni i bývalí němečtí rodáci z obce. Právě s nimi spolek Veselý venkov udržuje pravidelná setkání. I z jejich kronik Soňa Jermanová čerpá vědomosti o historii obce, které dále zpracovává a pomocí informačních tabulek umisťuje se spolkem po vsi. Přátelská osobní setkání, ale i tyto malé informační cedule, které mapují život obce do roku 1945, pomáhají hojit nedůvěru a historickou zášť mezi předchozím a současným obyvatelstvem a jsou mj. i zdrojem zajímavých informací pro náhodné kolemjdoucí.

Ruku v ruce s tradicemi jde i úsilí o vytvoření původní tváře venkova se všemi typickými atributy, které jsou jeho nedílnou součástí. Obec v minulosti přišla o 2 kaple, sochu sv. Jana Nepomuckého, a o několik křížků. Po dlouhých peripetiích se díky iniciativě Soni Jermanové do obce vrátil jeden opravený křížek a po sto letech bude opět ozdobou návsi patron obce sv. Jan Nepomucký.

Spolek Veselý venkov chce v lidech probudit úctu a lásku k národním tradicím - dědictví našich předků. Předávat je našim dětem, protože tradice je naše minulost, hodnota českého a moravského národa a jako takovou je potřeba ji předat dál. Veselý venkov obnovuje v místních lidech, tedy svých sousedech, chuť a radost ze společného setkávání.

Uctíváš tradice, znáš historii své obce? Pak jsou tvé kořeny ve správné hloubce. Žádná překážka není tak veliká, aby se nedala překonat.

Mapa
Firma sídlí v Ústeckém kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Obrovská radost, pýcha, protože jen ten, kdo něco podobného dělá, jen ten ví, co za tím načančaným výsledkem stojí práce, starostí a nadšení, protože bez toho se to dělat nedá.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Nedovolila bych si ji nepřijmout. Vnímám ji jako zaslouženou odměnu a poděkování členům spolku za spolupráci a podporu mých nápadů. Zároveň věřím, že se tímto dostaneme do širšího povědomí veřejnosti a třeba inspirujeme další lidi z menších obcí k obdobným aktivitám u nich v regionu a tím alespoň malou troškou přispějeme k obnově českého venkova.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Tím, že jsme dobrovolné, neziskové sdružení, spolek lidí, kteří chtějí zlepšit život obci, ve které žijí, tak vlastně vše, co v rámci činnosti spolku děláme, je projevem dobré vůle. Děláme to ve svém volném čase, zadarmo a pro radost nás a následně i našich sousedů. 

Odpovídala Soňa Jermanová, předsedkyně spolku

Důvod nominace

Nominuji paní Soňu Jermanovou a její spolek Veselý venkov za jejich nadšení a zápal pro udržení starých lidových tradic českého venkova. V době globalizace, internetu a sociálních sítí dochází k narušení lidských vazeb ve městech i na vesnicích, kde ale lidé vždy drželi pohromadě. Soňa se ale snaží i v malé obci, kde žije, lidi stmelovat, zajímá se o historii kraje, který je jejím domovem, pořádá tradiční kulturní a společenské akce (masopust, čarodějnice, advent), tím své sousedy i ze širšího okolí vytahuje z obýváků a ze soukromých zahrádek a opět oživuje život na vesnici, jak tomu vždy bývalo. Velmi si jí vážím pro její nadšení, nápady a nekončící energii a touto nominací ji chci vyjádřit veliký obdiv za to, co dělá pro sebe i pro své okolí.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

rodinný příslušník

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů