Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

OKNOTHERM spol. s r.o.

Jana Kiclová

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Oknotherm vznikla jako rodinná firma v roce 1992. Zakladatel a majitel Mgr. Jiří Krba začínal v 90 letech na několik starých strojích, zvolil si však segment, který v následujícím desetiletí prožíval jeden z největších boomů v ČR. Po dvanácti letech od založení měla firma postavenu novou halu v Kaplici a odbyt přesahující 150 mil Kč. Situace s nenasycenou poptávkou, kde klíčovým prvkem úspěchu byla hlavně kvalitní technologie a schopnost navyšovat výrobní kapacitu se však začala pozvolna měnit.

S příchodem roku 2009 trh, kde působilo několik set dodavatelů (i když většina z nich nevyrábí, ale pouze dodává), začal pomalu slábnout. S nasyceným trhem, ale dalším odhodláním k růstu podniku byl majitel nucen rozumným způsobem více včlenit do podnikání marketingovou koncepci, formalizovat jí a těsně napojit na podnikové procesy. Tento dlouhodobý projekt měla na starosti marketérka Jana Kiclová.

Přestavět marketing rodinné firmy vyžadovalo několik kroků, které kombinovaly prvky strategického marketingu i přenastavení marketingového mixu. Její segmentace trhu, umožnila soustředit se různé zákazníky s různou přidanou hodnotou. Firma tak rozšířila a upravila produktové portfolio do několika produktových řad.

Hlavní ideou Jany Kiclové je to, že marketing nedělá ona, ale každý zaměstnanec podniku svou činností a zároveň také všichni zákazníci. Zásadní důraz proto klade na práci se zaměstnanci a komunikaci se zákazníky. Kromě klasických médií zde stále větší roli hraje kvalitní CRM se zapojením sociálních sítí.  Marketingový informační systém v Oknothermu preferuje okamžitou zpětnou vazbu a její řešení a zpracování. Umožní tak nejen dlouhodobou tvorbu přehledů a statistik, ale především okamžitou reakci na poptávku ve vysoce konkurenčním prostředí.

Prodejní a poprodejní servis byl uzpůsoben tak, aby po celou dobu vnímal zpětnou vazbu zákazníka. Zaveden byl v tomto ohledu i nový systém řízení kvality.

V komunikačním mixu došlo v době působení Jany Kiclové ke zjednodušení, systematizaci práce se značkou v médiích a měření komunikačních kanálů s důrazem na efektivitu v oblasti znalosti značky a vazby na koncový prodej. V posledním roce je významný důraz kladen na interní marketing v týmu 180 zaměstnanců i WOM efekty mezi zákazníky, kde existuje koncepce k posílení pozitivní reference stávajících zákazníků (nejen) v digitálním prostředí sociálních sítí.

solidnost rodinné firmy

Mapa
Firma sídlí v Jihočeském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Příjemné překvapení, zároveň velký respekt vůči této nominaci.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Protože je to ocenění, které vyzdvihuje nejen práci českých firem jako takovou, nedílnou součástí je zároveň vztah a zodpovědnost vůči našim zaměstnancům, protože bez našich zaměstnanců, kolegů by Oknotherm nikdy nefungoval tak, jak je tomu dnes. A díky lidem okolo nás jsme tu už více než 25 let.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Schopnost naslouchat a komunikovat s okolím, včetně kolegů a současně řešit věci ohledně provozu ve firmě formu kompromisů.

Myslím, že právě normální lidská domluva u stolu dnes jinak velmi vázne. Lidé komunikují formu technologií , protože nejsou často schopni řešit věci ,  tak jak jsou.  Toho si u nás ceníme nejvíc. 

Odpovídala Jana Kiclová, ředitelka marketingu firmy OKNOTHERM

Důvod nominace

Oknotherm je rodinná firma vzniklá v roce 1992. Zakladatel a majitel Mgr. Jiří Krba začínal v 90 letech na několik starých strojích, se sedmi zaměstnanci. Zvolil si však segment, který v následujícím desetiletí prožíval jeden z největších boomů v ČR. Po dvanácti letech od založení měla firma postavenu novou halu v Kaplici a odbyt přesahující 330 mil Kč. Situace s nenasycenou poptávkou, kde klíčovým prvkem úspěchu byla hlavně kvalitní technologie a schopnost navyšovat výrobní kapacitu se však začala pozvolna měnit. S příchodem roku 2009 trh, kde působilo několik set dodavatelů (i když většina z nich nevyrábí ale pouze dodává), začal pomalu slábnout. S nasyceným trhem, ale dalším odhodláním k růstu podniku byl majitel nucen rozumným způsobem více včlenit do podnikání marketingovou koncepci , formalizovat jí a těsně napojit na podnikové procesy. Tento dlouhodobý projekt měla na starosti marketérka Jana Kiclová. Hlavní ideou Jany Kiclové je to, že marketing nedělá ona, ale každý zaměstnanec podniku svou činností a zároveň také všichni zákazníci. Zásadní důraz proto klade na práci se zaměstnanci a komunikaci se zákazníky. Kromě klasických médií zde stále větší roli hraje kvalitní CRM se zapojením sociálních sítí. Marketingový informační systém v Oknothermu preferuje okamžitou zpětnou vazbu a její řešení a zpracování. Umožní tak nejen dlouhodobou tvorbu přehledů a statistik, ale především okamžitou reakci na poptávku ve vysoce konkurenčním prostředí. Prodejní a poprodejní servis byl uzpůsoben tak, aby po celou dobu vnímal zpětnou vazbu zákazníka. Zaveden byl v tomto ohledu i nový systém řízení kvality. Nominace Janě Kiclové patří za vytrvalou a především úspěšnou realizaci marketingu ve prospěch zákazníka.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

obchodní partner

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů