Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Soukromá klinika LOGO

Ilona Kejklíčková

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Soukromá klinika LOGO s.r.o. již od roku 1990 klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost a sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace. Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:2015.  V současnosti klinika provozuje kromě logopedie i foniatrii, neurologii, rehabilitaci a další odbornosti, které jsou nezbytné k léčbě poruch řeči. Klient má možnost využít i služeb kosmetického salonu a wellness, které doplňují komplexnost léčby. Klinika ve snaze pomáhat, nejen v Brně, otevřela pobočky i v Praze, Židlochovicích a Blansku. Péči věnuje jak dětem, tak dospělým. Klienty oblíbené jsou pravidelné skupinové logopedické a rehabilitační akce, které se ukázaly jako velice účinné.

Zakladatelka kliniky PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na této klinice užívá s velice dobrými výsledky. Tato metoda je ojedinělá nejen v České republice a je opakovaně oceňována největšími světovými odborníky na mezinárodních kongresech a konferencích. Není tak náhodou, že na klinice bývají lékaři a logopedové z celého světa na odborných návštěvách.

Ojedinělým projektem je komplexní diagnostika poruch komunikace u dětí i dospělých. Základem úspěchu je týmová práce celého lékařského i terapeutického kolektivu, které v krátké době přináší velmi dobré výsledky. Klienti velice oceňují nově opravenou lůžkovou část kliniky, kterou vyhledávají klienti nejen z celé ČR, ale díky velmi dobré jazykové vybavenosti i klienti ze zahraničí.


Jedním z úspěchů je založení i zdárné fungování Občanského sdružení LOGO. Sdružení pomáhá hlavně sociálně slabším. Pomáhá lidem s problémem začlenění do běžného života, který je spojený s komunikačními potížemi. Sdružení každoročně pořádá mezinárodní konferenci u příležitosti Mezinárodního dne koktavosti, kam jsou vždy zváni největší světové odborné kapacity z oboru logopedie.

Kompletní péče pro poruchy hybnosti a komunikace pro všechny, kteří se pro nás rozhodli.

Mapa
Firma sídlí v Jihomoravském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Byla jsem velmi mile překvapena.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Nesmírně si nominace vážím, tudíž ráda se ankety a hlasování zúčastním. Nenapadlo mě nominaci odmítnout, považovala bych to za neetické.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Snažím se já i celé naše zařízení být k dispozici všem lidem, kteří mají potíže s komunikací a hybností.

Odpovídala Ilona Kejklíčková, majitelka firmy LOGO

Důvod nominace

Paní doktrorka za svou dlouholetou praxi vybudovala specializováné zdravotnické zařízení, které se věnuje diagnostice a léčbě poruch komunikace.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů