Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

AZS 98, s. r. o.

Petra Kaldová

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Společnost AZS 98, s.r.o., založená v roce 1998 vznikla zapsáním společníků z jedné rodiny a charakteristiku rodinné firmy si udržuje do dnes. Původní název Autodoprava, opravy, zemní a stavební práce v sobě obsahoval veškeré činnosti, kterými se společnost v počátcích zabývala. V roce 2004 do portfolia služeb přidala recyklaci stavebních a demoličních odpadů a v letech 2009 a 2010 hornickou činnost a rekultivace. V roce 2012 zahájila provoz vlastní betonárny v Plzni na Valše.

V dnešní době firma AZS 98, s. r. o. provozuje 12 recyklačních center strategicky rozmístěných na území Čech. Původní rodinná firma dnes zaměstnává 100 zaměstnanců a výhledově plánuje tento počet ještě zvýšit. Významnou měrou se AZS 98 podílí na šíření osvěty (Stálá konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!), vývoji a výzkumu použití recyklovaného kameniva do betonových výrobků (spolupráce s ČVUT – katedra betonu) a jako konzultant se podílí na přípravě legislativy v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů a využití recyklovaného kameniva jako náhrady za přírodní surovinové zdroje (spolupráce s MŽP, MPO, aktivní člen ARSM).

Základní pilíř společnosti se dá vyjádřit třemi slovy: ZDEMOLOVAT – ZRECYKLOVAT – ZNOVU POUŽÍT. Společnost, v jejímž čele stojí ředitelka Petra Kaldová, je jedním z leaderů oběhového hospodářství v oblasti stavebnictví v České republice. Klade důraz na to, aby se využitelné odpady vracely zpátky do výroby jako materiál. Společnost letos získala čestné uznání v prvním ročníku soutěže Ministerstva obchodu a průmyslu „Přeměna odpadů na zdroje“ za výrobek betonový recyklát. V současné době se již připravuje s další novinkou na ročník druhý.

AZS 98 podporuje i charitativní projekty, především pro děti a mládež – např. sponzoruje baseballový tým Baseball Plzeň nebo přispívá na dětskou onkologii v Plzni.

Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka!

Mapa
Firma sídlí v Plzeňském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste se o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Naši práci v oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů beru jako naše poslání! Nominace na Český Goodwill mi velmi polichotila a ujistila mě v tom, že naše práce je vidět, že si té práce někdo váží, že si za to někdo váží mě, někdo mě a naší práci věří, a to mi udělalo nesmírnou radost!

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Již samotná nominace je pro mne významné ocenění! Naše úsilí, být přínosem celé lidské společnosti, bude zase více vidět a pomůže ovlivnit environmentální postoje dalších – doufám v to! Věřím, že společnost, kterou řídím, má potenciál a správné vize především v oblasti nakládání s demoličními odpady - je přínosem pro životní prostředí. Moje rozhodnutí přijmout nominaci ovlivnil i fakt, že to nebylo poprvé, co jsem slyšela v souvislosti s AZS 98 slova uznání a podpory – i proto si přeji dovézt svým zaměstnancům toto krásné poděkování ve formě ocenění. A proto přijímám nominaci.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Stále se vzdělávat, zlepšovat, zkoumat a zavádět nové do praxe – nebát se to prezentovat, bojovat za to, nebát se říci si o pomoc, nebát se pomoci a především jednat čistě a čestně.

Odpovídala Petra Kaldová, ředitelka společnosti AZS 98

Důvod nominace

Petra převzala firmu po svém otci. Díky její vytrvalosti, úctě k rodinným hodnotám a neuvěřitelné vnitřní síle, pokračuje v jejím úspěšném fungování. Jako žena ve vedení stavební firmy si získala respekt jak u svých zaměstnanců, tak obchodních partnerů. Je člověkem otevřeným, upřímným a čestným. To jsou mé důvody, proč si jí vážím a nominuji do tohoto projektu.

Nominační kategorie

Mecenáš

Nominoval/a:

obchodní partner

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů