Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Mateřinka Brno

Veronika Rylková (Grbavčicová)

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno vzniklo 2. 9. 2011 z nadšení s práce s dětmi a z touhy změnit směr předškolního vzdělávání. Během dvou let se Mateřinka Brno transformovala na školku, splnila veškeré podmínky a 13. 11. 2013 se stala první nestátní Zdravou školkou s montessori programem v České republice.

Začínala jsem sama se třemi dětmi a dnes během roku vzděláváme s láskou a respektem okolo 40 až 50 dětí. Náš vzdělávací program i celkový přístup k rodině je inovativní. Ctí děti jako osobnosti a podporuje je v rozvoji jejich jedinečnosti, přípravě na praktický život a chuti se dále vzdělávat. Předává hodnoty a přístup k bytí v úctě a respektu.

Náš úspěch tkví v tom, že děláme věci, které máme rádi, a naplňují nás. Bereme své poslání zodpovědně. Jsme otevřeni všem bez rozdílů, aktivně podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Když sledujeme zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život. Víme, že má naše práce vyšší smysl. Zapojujeme se do dobročinných akcí podporující rodiny. Vystihuje nás věta jedné z maminek: „Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce. ”.

Pomoz mi, abych to dokázal sám. Pokud skutečně milujete a věříte v to, co děláte, ostatní si toho všimnou a budou sdílet vaše nadšení.

Mapa
Firma sídlí v Jihomoravském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděla?

Bylo to pro mě veliké a zároveň příjemné překvapení. Stalo se pozitivní energií do dalších kroků.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Nominaci jsem se rozhodla přijmout, protože si pohledu okolí a nejbližších na naši práci velmi vážím. Je pro nás zpětnou vazbou a motorem v mravenčí práci neustávat. Rovněž vnímán ocenění centra jako zviditelnění našeho nadšení pro práci s dětmi, každodenní píle a odhodlání celého týmu Mateřinka Brno. Stejné velké poděkování patří i mé rodině a přátelům, jejich podpoře a trpělivosti.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Naslouchání, empatie, odhodlání, otevřenost, vstřícnost a podpora rodin jsou součástí naší každodenní práce. Rodiče považujeme za partnery ve vzdělávání dětí. Jsme bezpečným, připraveným a podnětným místem. Spolupracujeme s dalšími institucemi a nezištně sdílíme, jak k dětem přistupovat jinak, s láskou, respektem a podporou všestranného rozvoje.

Odpovídala Veronika Rylková, zakladatelka a ředitelka Mateřinky Brno

Důvod nominace

Veronika svojí prací nejvýznamněji ovlivňuje společnost, a to tím, že pomáhá dětem vybudovat si pevné základy na kterých budou moci stavět v praktickém životě. V Mateřince vyrůstají šťastné osobnosti s chutí se učit a objevovat svět. Denně přihlížím jejímu zapálení, nadšení, píli, odhodlání a láskyplné práci. Její přístup k dětem, rodinám i členům týmu je lidský, plný profesionality, pokory a respektu. Děti jsou v Mateřince šťastné, vlastně celé rodiny. Učí je a je inspirací v péči o zdraví, šetrnému přístupu k přírodě a pozitivnímu bytí. Způsob jakým s dětmi pracuje je originální a dává dětem ze všech směrů jen to nejlepší. Co je důležitější než v dětech udržovat radost a zvídavost. V dětech se jí daří objevovat jejich skrytý potenciál a podporovat ho. Na druhou stranu učí děti být osobností, která se nemá v životě čeho bát a že je důležité si věřit a plnit si sny. To je důvod proč si Veronika a Mateřnka Brno zaslouží nominaci.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

přítel(kyně)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů