12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

GLE o.p.s. - PANÍ MICHAELA ČAPKOVÁ

Ročník 2013

Představení nominované firmy

GLE o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právní formou obecně prospěšné společnosti. Jejím základním zaměřením je poskytování služeb v oblasti vzdělávání, poradenských služeb, terénních prací a přípravy a řízení projektů vedoucích k  začleňování znevýhodněných skupin na trh práce. GLE o.p.s. dlouhodobě pracuje s cizinci, dlouhodobě nezaměstnanými osobami, rodiči s dětmi a osobami s věkem 50+.  Ve své činnosti se zaměřuje zejména na dvě oblasti:

- podpora podnikání jako cesty k uplatnění se na trhu práce,

- pracovní poradenství jako cesty k uplatnění se na trhu práce.

Ve spolupráci s partnery, zejména z řad neziskových organizací, GLE o.p.s. realizuje projekty s tematikou integrace znevýhodněných skupin zpět na trh práce. Aktuálně probíhají projekty Paní svého času díky podnikání (ve spolupráci s partnerskou Koalicí nevládek Pardubicka, o.s.) a Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji (cyklus individuálních konzultací, seminářů, rekvalifikačních kurzů, aj.). V minulosti již proběhly projekty Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení či Pilotní projekt LNet ve spolupráci s organizací Člověk v tísni (vycházející z modelu European Learning Network).

GLE o.p.s. rovněž realizuje, ve spolupráci s celou řadou dalších organizací, vzdělávací přednášky zejména v oblasti podpory podnikání jako cesty k sebezaměstnání.

Cílové skupině obyvatel Středočeského kraje 50+ a cizincům bez omezení věku nabízí GLE o.p.s. semináře s tématikou pracovní, podnikatelskou a zaměřenou na finanční gramotnost v rámci projektu 3P. Všechny projekty GLE o.p.s. jsou financovány z prostředků Evropské unie, účast na nich je tak pro zájemce zcela bezplatná.

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život. (čínské přísloví)

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděli?

Byli jsme překvapeni. Zároveň jsme rádi, že naše služby jsou oceňovány a vnímány pozitivně nejen klienty, ale i médii.

Proč jste se rozhodli Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

Nebyl důvod nepřijmout. Naši účast vidíme jako příležitost zvýšit povědomí o podpůrných službách pro začínající podnikatele a osoby, které čelí diskriminaci na trhu práce. Zároveň je to pro naši organizaci možnost získat zpětnou vazbu, jak je naše činnost vnímána širokou veřejností.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Motivujeme a podporujeme osoby, které se nachází před rozhodnutím zda změnit své dosavadní návyky a začít něco nového. Ať už se jedná o zahájení vlastního podnikání nebo o nové pracovní uplatnění, jedná se o důležité rozhodnutí, které pro naše klienty není jednoduché. Naše poradenství a služby jim poskytují podporu, aby na toto rozhodnutí byli připraveni co nejlépe.

Důvod nominace

Nominovaný je pro nás nejen váženým obchodním partnerem, ale oceňujeme také jeho přínos spoluobčanům, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni. Pomáhá jim najít uplatnění na trhu práce a navrátit se tak k plnohodnotnému životu.

Nominační kategorie

Partner
Mecenáš

Nominoval/a:

Vltava-Labe-Press a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů