12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

ENVIFORM a.s.

Václav Jakeš

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Společnost vznikla v roce 1999 pod názvem Třinecký Vkus, s. r. o. jako úspěšný projekt při restrukturalizaci Třineckých železáren, a.s. Společnost převzala 25 zaměstnanců postihnutých restrukturalizací hutního průmyslu.

V současné době společnost zaměstnává 350 pracovníků. Tito jsou rozděleni do 17 nákladových středisek a 7 divizí.

Multidisciplinárním přístupem poskytuje ENVIFORM a.s. poradenskou činnost v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, životního a pracovního prostředí, ekologie, implementace, udržování a koordinace systémů řízení kvality. Provádí revizní činnost, realizuje chemické a fyzikální analýzy, v rámci akreditovaného centra laboratoří provádí měření emisí, rozbory a analýzy vod, měření faktorů pracovního prostředí a zkoušky mechanických vlastností. Kromě toho se firma zaměřuje na speciální poradenství v oblasti REACH (evropská legislativa řešící systém kontroly chemikálií).

Podstatou poskytovaných služeb a zároveň jejich společným rysem je pomoc při plnění povinností firem a soukromých podnikatelů vyplývajících z legislativy, norem či závazných rozhodnutí dozorových orgánů státní správy. 

BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA

Mapa
Firma sídlí v Moravskoslezském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděl?

Byl jsem mile překvapen. Na druhé straně si uvědomuji, že je celá řada manažerů, kteří si nominaci zaslouží víc.

Proč jste se rozhodl Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Projekt, který pro udržení regionální zaměstnanosti, Třinecký Vkus s.r.o. později fa ENVIFORM a.s., jenž je ztělesněním českého snu - od 25 šiček osobních ochranných pracovních prostředků k firmě s 350 zaměstnanci pracujícími v multidisciplinárním módu ochrany zdraví, kvantometrie a zkušebnictví, si zaslouží pozornost.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Snaha pomoci potřebným.

Odpovídal Václav Jakeš, předseda představenstva akciové společnosti ENVIFORM

Důvod nominace

Důvodem nominace je prostý fakt, že i v dnešní době může čestný a pravdomluvný člověk stojící si za svými zásadami vytvořit na zelené louce firmu která se za dobu svého působení to jest od roku 1999 stala firmou která má v Třineckém regionu nejen tradici ale i značku kvality a jistoty.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

rodinný příslušník

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů