Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Pražská energetika a.s. - PAN PETR HOLUBEC

Ročník 2013

Představení nominované firmy

Vítěz kategorie MECENÁŠ Českého Goodwillu 2013: Bylo prvního září – středa – roku osmnáctistého devadesátého sedmého. Císař Franz Josef se na své cestě po zemích Koruny České dostal až do Bystřice pod Hostýnem, kde se uvolil poklepat na základní kámen tamější rozhledny. A že v Praze vznikl zcela nový subjekt, který navždy výrazně ovlivnil rozvoj tohoto města a svým významem mnohonásobně překonal zmíněnou rozhlednu u Bystřice, o tom císař pán určitě neměl ani potuchy. Před těmi sto a šestnácti lety bylo první září prvním dnem existence Elektrických podniků Královského města Pražského.

V průběhu let se z tohoto subjektu vyvinul moderní podnik zaměřený na zákazníky, který si je vědom své společenské i ekologické odpovědnosti. Pražská energetika se vypořádává s výzvami liberalizujícího se trhu a je zastáncem volné soutěže v energetice.

Skupina PRE se sídlem v Praze je se svými cca 690 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává téměř 1340 zaměstnanců; svým zákazníkům dodala v roce 2012 cca 6,1 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a v roce 2012 dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku 2,44 mld. korun.

Oblast sponzoringu, darů a filantropie (mecenášství) je v PRE vnímána jako velmi důležitá a systémová činnost. Vedle bezpočtu sponzoringových aktivit se Pražská energetika věnuje především čisté filantropii, tedy podpoře potřeb v oblastech jakými jsou charita, zdravotnictví, sociální péče, kultura, vzdělávání a životní prostředí. Finanční prostředky směruje PRE na konkrétní cíle, ať už je to pořízení zdravotnických prostředků či zařízení, oprava a údržba objektů či úhrada části provozních nákladů.

Za významnou součást budování pozitivní image a renomé společnosti Pražská energetika je pokládána také podpora vzdělávání. PRE v této oblasti spolupracuje se školami na všech stupních vzdělávacího systému, od mateřských až po vysoké. Dále provozuje cvičné a výukové pracoviště Polygon, které slouží ke zvyšování kvalifikace odborných pracovníků v energetice stejně jako tréninkové centrum pro studenty elektrotechnických škol. V neposlední řadě se PRE věnuje také vzdělávání široké veřejnosti. V Centru energetického poradenství PRE tak každý může získat řadu užitečných informací a rad na téma úspory a obnovitelné zdroje energie.

Společnosti Skupiny PRE patří mezi moderní společnosti, které si rovněž uvědomují svoji odpovědnost k životnímu prostředí a snaží se o neustálé zlepšování podmínek pro jeho ochranu. V rámci ekologické politiky jsou průběžně přijímána opatření potřebná k předcházení vzniku nových ekologických problémů.

Komfortní energie pro Vás.

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděli?

Do určité míry potěšující, zařazení Skupiny PRE mezi vybranou společnost mě opravdu potěší, ale zároveň zavazující pro budoucnost v tom slova smyslu, že je nutné neustále v nastoleném trendu pokračovat a nepolevovat.

Proč jste se rozhodli Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

Není důvod ji odmítnout, můžeme jen získat například i výměnou zkušenosti a poznatků s ostatními členy Českého Goodwillu.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

V oblasti donátorství zřejmě pomoc sociálně slabším a handicapovaným spoluobčanům, celkově však budování otevřené a vstřícné společnosti, která tu je proto, aby sloužila nejen svým zákazníkům, ale i obyvatelům a návštěvníkům hlavního města.

Důvod nominace

Nominovaného si vážíme jako spolehlivého obchodního partnera a také za jeho systematické aktivity v oblasti CSR, kterými se snaží přispívat k rozvoji občanské společnosti ve svém okolí.

Nominační kategorie

Tradice
Partner
Mecenáš

Nominoval/a:

Vltava-Labe-Press a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů