12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Vysoká škola finanční a správní – PANÍ BOHUSLAVA ŠENKÝŘOVÁ

Ročník 2015

Představení nominované firmy

Vysoká škola finanční a správní byla založena v roce 1999 a v témže roce získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Založením studijních středisek v Mostě a Kladně následně rozšířila své regionální působení mimo Prahu. V současné době na univerzitě studuje okolo 4 300 studentů, z toho přes 1000 ze zahraničí.

VŠFS působí na českém edukačním trhu již více než patnáct let a poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání. Ve spolupráci se City University of Seattle z USA nabízí a organizuje manažerské studium MBA a BSBA v anglickém jazyce. Vedle akreditovaných studijních programů nabízí řadu přípravných a specializačních kurzů a realizuje programy celoživotního vzdělávání. Od roku 2002 je její součástí také Nakladatelství EUPRESS, jehož základní vydavatelskou edicí jsou vzhledem k odbornému a profesionálnímu zázemí vysoké školy odborné knihy.

Univerzita je členem Společenství škol, unikátního komplexu vzdělávacích institucí, garantující provázanost a návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů a oborů. Vedle Vysoké školy finanční a správní, první soukromé ekonomické univerzity v ČR, se v něm sdružují pod Bankovní akademií: víceleté gymnázium, střední odborná škola a Kouzelné školy - mateřská a základní.

VSFS sídlí v kraji Hlavní město Praha

„Staneme se vaším celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. století k profesionálnímu úspěchu.“

3 otázky pro nominovanou osobu

Odpovídá Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění ČESKÝ GOODWILL dozvěděla?

Byla jsem překvapená, ale nominace mě velice potěšila.

Proč jste se rozhodla Vaši nominaci na ocenění ČESKÝ GOODWILL přijmout?

Všichni mí spolupracovníci si to přáli.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Odpouštím.

Důvod nominace

Bohuslava Šenkýřová je bezpochyby leaderem a vizionářkou. Dlouhodobě realizuje svoje sny v oblasti vzdělávání. Je zakladatelkou v českých podmínkách zcela unikátního projektu Společenství škol, které zahrnuje školy všech stupňů od mateřské po vysokou. Její entuziazmus a pracovní zápal nalézají již mnoho let nadšené následovníky a spolupracovníky. Obklopuje se mimořádnými osobnostmi, které jsou ve všeobecném povědomí nejenom akademické sféry, ale i celé české společnosti. Její přesvědčení o tom, že vzdělání nemůže být bráno jako klasický byznys, se odráží nejenom ve faktu, že většina škol ve společenství funguje jako neziskové organizace, typicky Vysoká škola finanční a správní, kterou založila jako obecně prospěšnou společnost, ale i v přístupu ke studentům. Je neochvějnou zastánkyní klientského, otevřeného chování ke studentům, který je ovšem postaven na oboustranně otevřeném, rovném přístupu bez neoprávněných výhod a klientelismu. Významnou součástí jejího přesvědčení je otevřený a vstřícný přístup k zaměstnancům, kde spolu s vrcholovým vedením dlouhodobě realizuje vizi excelentního zaměstnavatele. Nezanedbatelný je její osobní přínos v oblasti společenské odpovědnosti škol, které řídí. Bez nároku na honorář poskytuje charitativním projektům univerzity autorská práva na svou fotografickou tvorbu a vydává kalendáře na podporu stipendijního fondu univerzity. Osobnost Bohuslavy Šenkýřové významně ovlivnila a ovlivňuje podobu společností, které řídí. Její vliv je však zřetelný i celospolečensky, pravidelně se vyjadřuje ke klíčovým otázkám terciárního vzdělávání. Nominace Bohuslavy Šenkýřové je logickým vyústěním jejího celoživotního působení.

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů