Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

DuPont CZ s.r.o - PANÍ SOŇA KRAUSOVÁ

Ročník 2013

Představení nominované firmy

Společnost DuPont byla založena v roce 1802 ve Wilmington ve státě Delaware. Nejdříve se zabývala výrobou prvotřídního střelného prachu, který sloužil jako náplň do trhavin, počátkem 20. století pak firma své působení rozšířila i na oblast chemikálií, materiálů a energie. V současnosti DuPont s přispěním moderních technologií výrazně přispívá ke zlepšení kvality života lidí po celém světě, ať již jde o potraviny a výživu, zdravotní péči, oblečení, bezpečnost, stavebnictví, elektroniku či dopravu.

V České republice má DuPont 230 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách: v pražské zaštiťující obchodní a marketinové aktivity pro Českou republiku a Slovensko,  v břeclavské pro divizi Pioneer, a ve výrobních závodech ve Smiřicích a v Holešově.

Základní hodnoty společnosti DuPont jsou základním kamenem toho, kdo jsme a co znamenáme. Mezi tyto hodnoty patří: Bezpečnost a ochrana zdraví, Environmentální dozor, Etické chování nejvyšší úrovně, Úcta k lidem

Od roku 2011 DuPont CZ spolupracuje s pražskou VŠCHT k podpoře a popularizaci technických a přírodovědných oborů mezi dětmi, mládeží a širokou veřejností. Cílem spolupráce je představit vědecko-technické obory i produkty firmy DuPont zajímavou a hravou formou.

V minulém roce jsme uspořádali studentskou soutěž „Supervlákna“, jejímž cílem bylo pomoci univerzitním studentům navrhnout komerčně využitelné produkty a prodat své nápady v podnikatelském prostředí. Iniciativa vycházela ze skutečnosti, že čeští studenti technických oborů mají sice výborné odborné znalosti, ale existuje prostor pro zlepšení jejich prezentace a prodeje jejich nápadů. V soutěži byly hodnocena tři vytyčená kritéria: mít technologický i obchodní potenciál a být zajímavě prezentovaná. Tím si mohli studenti vyzkoušet situaci, do které se pravděpodobně ve svém profesním životě dostanou, pokud budou chtít prorazit se svými nápady.

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděli?

Nominace nás velmi potěšila, protože je zřejmé, že naši zaměstnanci vnímají, sdílejí a oceňují naše firemní hodnoty. Společnost DuPont klade celosvětově velký důraz na etické a společensky odpovědné jednání, které patří mezi základní hodnotové pilíře naší firmy, a nejinak je tomu i v České republice.

Proč jste se rozhodli Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

Úspěšné firmy s dobrou pověstí v oblasti společenské odpovědnosti inspirují. Naše transparentní chování a  fair-play postoj v obchodních záležitostech je zdrojem osobní hrdosti našich zaměstnanců a způsobem budování sounáležitosti i vysoké motivace v rámci firmy.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Dobrou vůli se snažíme projevovat každý den. K zaměstnancům a obchodním partnerům se chováme maximálně otevřeně a s úctou. Dlouhodobě věříme, že vlastním působením a etickým chováním, zapojením zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran je pozitivní změna ve společnosti možná a dosažitelná.

Důvod nominace

Spolocnost zatazena na fair jednanie, ktorym si vela krat ubera konkurencnu vyhodu proti inym. Stara sa o svojich zamestnancov.

Nominační kategorie

Inovace
Partner
Mecenáš

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů