12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Umělecké vzdělávání s.r.o.

Irena Pohl Houkalová

Ročník 2023

Představení nominované firmy

V roce 2016 se operní pěvkyně Magdalena Kožená rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice založením nadačního fondu, jehož posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání, systematicky přispívat k dalšímu růstu uměleckých talentů a podpořit ZUŠ v jejich uměleckých a nadstavbových aktivitách. Spolupatronem fondu je generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Hlavní aktivitou nadačního fondu je organizování celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, dalšími aktivitami je pořádání benefičních koncertů patronky fondu, pěvkyně Magdaleny Kožené, jakož i spolupráce s dalšími organizacemi s cílem přímé podpory aktérů systému uměleckého vzdělávání.

Umělecké vzdělávání s.r.o. vzniklo bezprostředně po založení Nadačního fondu jako jeho servisní organizace za účelem realizace výše zmiňovaných projektů.

Nadační fond Magdaleny Kožené má za cíl:

- prostřednictvím projektu ZUŠ Open propojit a představit systém ZUŠek v zázemí profesionálního festivalu jak na celostátní úrovni, tak v rámci regionů a podpořit propojení uměleckého vzdělávání a praxe

- umožnit školám prezentaci své práce ve spolupráci s profesionálními umělci a kulturními institucemi a posílit jejich vzájemnou spolupráci

- posílit vědomí významu uměleckého vzdělávání a posílit respekt společnosti vůči ZUŠkách a jejich práci

- podpořit ZUŠky nejen jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů, ale také jako bezpečné prostředí pro děti s potřebou realizovat se v uměleckých oborech bez ohledu na jejich případný zdravotní handicap či socioekonomické znevýhodnění

- posílit potenciál činnosti ZUŠek v rámci sociálního přesahu a výchovy mladé generace ke společenské odpovědnosti na celostátní úrovni

- podpořit ZUŠky v jejich vlastních projektech.

Celostátní festival ZUŠ Open je nerozsáhlejší kulturní událostí v ČR, festivalem oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, jehož cílem je rozvoj  ZUŠ jako moderní vzdělávací systém, který propojuje umělecké vzdělávání s praxí s dopadem na širokou oblast rozvoje žáků i pedagogů.  Festival je zřizován Nadačním fondem Magdaleny Kožené, který pěvkyně založila v roce 2016 s cílem soustavně podporovat umělecké vzdělávání v ČR,  a letos uzavřel svůj sedmý ročník. Festival se koná v rámci dvou týdnů ve 300 městech po celé  republice, nabízí program pro širokou veřejnost napříč všemi obory a  žánry – hudbou, tancem, divadlem i výtvarným uměním. Pod patronací a ve spolupráci s pěvkyní Magdalenou Koženou a s řadou výkonných umělců a kulturních institucí prezentuje šíři práce a nejlepší příklady praxe základních uměleckých škol. Jeho partnery jsou mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Česká filharmonie, Národní galerie a řada dalších významných institucí. ZUŠ Open podporuje také projekty ve prospěch potřebných a školy ve výchově dětí ke společenské odpovědnosti prostřednictvím umění. Nadační fond Magdaleny Kožené podporuje systém ZUŠ v ČR jako otevřené prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů bez limitu zdravotního handicapu či sociálního znevýhodnění. Nedílnou součástí činnosti fondu je podpora vlastních projektů ZUŠ a inovace v uměleckém vzdělávání ve prospěch jeho aktérů.

V roce 2022 uzavřel ZUŠ Open předsednictví Rady Evropy dvěma koncerty v Evropském parlamentu, na kterých se účastnili zástupci 10 základních uměleckých škol a představil dramaturgii, která byla vrcholem konference Rady mládeže EU. Ředitelka ZUŠ Open měla taktéž mimořádnou příležitost představit unikátní systém základních uměleckých škol ČR evropským poslancům, členům Výboru pro školství a kulturu.

Významnou řadou festivalu je cyklus uměleckých projektů „ZUŠ Open pomáhá“, jehož cílem je prostřednictvím dobrovolného vstupného podpořit charitní či jiné neziskové organizace, které zasvětily svoji činnost ve prospěch potřebných. Všechny projekty Nadačního fondu jsou realizovány v úzkém týmu čtyřech členů – ředitelky ZUŠ Open, koordinátorky a tajemnice Nadačního fondu, asistentkou produkce a PR manažerky ve spolupráci se správní radou NF a partnery – řediteli ZUŠ. Všichni členové týmu jsou si vědomi, že vytvářejí zcela neziskové projekty ve prospěch oboru a vnímají svoji činnost jako službu. Všichni členové týmu mají svá další zaměstnání, své angažmá v projektech Nadačního fondu v prvé řadě jako účast na mimořádném společném díle.

ZUŠlechťujeme uměním.

Mapa
Firma sídlí v Jihomoravském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Čeho si nejvíc vážíte v obchodních vztazích?

Vážím si a rozvíjím dlouhodobé spolupráce, které jsou založené na vzájemné důvěře, otevřenosti, poctivosti, společné vizi a vnímání smyslu našeho úsilí.

Kdo je Vaším vzorem osobním, případně podnikatelským vzorem?

Ve svém životě vnímám celou řadu mimořádných osobností, které jsou pro mne příkladem a inspirací. Jsou mezi nimi kolegyně a kolegové ve vedení škol, můj mimořádný obdiv mají především lidé, kteří svůj život zasvětili pomoci bližním stojícím na okraji naší společnosti a v jejich či ve prospěch jiného dobrého díla vybudovali úspěšné projekty a instituce.

Jedním z nich je pan Luboš Hošek, zakladatel a dlouholetý ředitel Dívčí katolické střední školy, která vzdělává a provází a následně zaměstnává ve své chráněné dílně či pečovatelské službě dívky se zdravotními handicapy společně s dívkami, jejichž životy provází těžké životní příběhy a sociální vyloučení anebo pater Josef Suchár, neratovský farář a zakladatel Sdružení Neratov. Mezi mé ženské vzory patří  například dámy Klára Fischerová či Katarína Vlčková.

Jakou vlastnost považujete za svoji nejsilnější stránku?

Troufám si o sobě říci, že mám schopnost porozumění a vnímání individuálních potřeb bližních, jsem vytrvalá a byla jsem obdařena schopností spojovat a nadchnout druhé pro dobrou věc.

Odpovídala Irena Pohl Houkalová, ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open

Důvod nominace

Důvodem nominace je upozornit na existenci unikátního projektu ZUŠ Open. Jde o jeden z pilířů činnosti Nadačního fondu Magdaleny Kožené, která svoji pozornost věnuje právě dětem a jejich uměleckému vzdělávání. Letos již sedmý ročník dokazuje, jak důležité je prezentovat práci a výsledky základních uměleckých škol směrem k veřejnosti. Díky tomu lze pak otevírat témata týkající se kvalit a deficitů tohoto vzdělávacího systému. Poslední ročníky dokonce pod heslem „ZUŠ Open pomáhá“ přináší sérii benefičních koncertů na podporu druhých. ZUŠ open je dnes již tradiční celostátní festival, do které se zapojila naprostá většina základních uměleckých škol v české republice. Hlavními protagonisty jsou zde malí umělci a jejich pedagogové. Ve stovkách měst a obcí celé republiky se díky němu mohou ve veřejném prostoru konat koordinované akce obohacující kulturní dění měst a obcí. Vrcholem festivalu je vícedenní festival v zahradách Senátu Parlamentu ČR. Jeho kvalita dokonce oslovila i velké hudební festivaly jako je Pražské Jaro nebo Smetanova Litomyšl. Je fantastické pozorovat energii a schopnosti Ireny Pohl Houkalové a jejího teamu, jak každým rokem posouvá význam ZUŠ Open do nových dimenzí. Již dnes je Festival ZUŠ Open bezesporu nejrozsáhlejší kulturní událostí v naší zemi a je jasné, že do dalších let bude potřebovat masivnější podporu a stabilní partnerství.

Nominační kategorie

Made in Czechoslovakia

Nominoval/a:

Podporovatel

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů