Hlasování ukončeno, oceněné představíme 19. října 2023.

finalisti

Apropo Jičín, o.p.s.

Jitka Králová

Ročník 2023

Představení nominované firmy

Apropo je obecně prospěšná společnost, která má za sebou 27 let zkušeností s prací s dětmi a dospělým s postižením a umí jim poskytnout podporu, která funguje.

V centru naší pozornosti je rodina. Každý člověk, skoro každý má nějaké zkušenosti s rodinou. Neustále jsme součástí rodiny. Rodina formuje naši osobnost a odráží se v našich postojích a názorech po celý život. Rodinu si na svém žebříčku hodnot stavíme na ty nejvyšší pozice. Z mnoha pohledů by se dalo říci, že každá rodina je velice jedinečná a speciální.

Rodina s postiženým dítětem je však něčím velmi výjimečná, má zcela jinou sociální identitu. My v Apropu to víme, a proto v centru naší pozornosti jsou právě tyto rodiny, kde je dítě s postižením, nebo jiný člen domácnosti.

Chceme, aby rodina, která pečuje o dítě s postižením, mohla žít co nejnormálnější život, běžný rodinný život, měla přístup ke všem potřebným informacím a dostupným službám, cítila, že se má o koho opřít a kde hledat pomoc.

Pomáháme jim řešit problémy spojené se specifickou péčí a podporujeme je v jejich rodičovské roli. Díky systému sdílené péče, kdy po část dne nahrazují rodičovskou péči profesionální služby Apropa, se mohou rodiče věnovat své pracovní kariéře, další členům rodiny, odpočinout si, mít čas pro sebe a podobně.

Pomáháme rodinám, které pečují o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením, žít co nejnormálnější život. A to prostřednictvím sociálních služeb, podpůrných terapií, volnočasových aktivit pro děti a dospělé s postižením a také nezbytnou podporou pečujících osob na Jičínsku. 

Apropo již od svého počátku v roce upozorňuje na věci, které je potřeba změnit, aby se lidem s postižením a jejich rodinám mohlo dařit lépe. Byla to např. oblast vzdělávání, aby se děti s postižením mohli vzdělávat, např. v rehabilitačních třídách, kde jsou vzdělávány děti s velmi těžkým postižením podle speciálního program. I nyní měníme pohled na svět lidí s postižením. Jsou to lidé, mají stejná práva a ty by měli mít šanci naplňovat. Jsou to lidé, kteří mají svoji jedinečnou individualitu a patří do většinové společnosti, neměli by stát někde stranou.

Poskytujeme 5 různých sociálních služeb, tak aby tyto služby obsáhly co nejširší škálu potřeb klientů od raného věku dětí 3 let do věku 55 let. Je samozřejmé, že v rozdílné životní etapě, má klient jiné potřeby. Každý klient má jiné potřeby, proto jsou naše služby hodně individuální. Děti nejčastěji doprovázíme do školek, na volnočasové aktivity, jsme s nimi doma, než přijdou rodiče. U starších řešíme jejich zapojování do běžného života, výběr školy, potom pracovní uplatnění. Pro ty, kteří se nedokáží uplatnit na běžném trhu práce máme terapeutické dílny, jiní navštěvují tréninkové byty, kde se učí samostatnému bydlení. Pro svobodný a samostatný život je důležitá služba osobní asistence, kterou poskytujeme nepřetržitě 7 dní v týdnu, jiní naopak potřebují soustavnou péči a dohled v chráněném prostředí stacionáře. Každá rodina a jednotlivec si služby kombinuje podle svých potřeb.

Komplex služeb doplňují léčebné terapie a pobyty. Rodiče si díky nám mohou vzít na pár dní volno a odpočinout si od náročné péče, protože ta zátěž, kterou zažívají, je někdy opravdu enormní. Letní program se snažíme dělat společně i se zdravými vrstevníky, přinášíme normální nebo možná dnes i již neobvyklé zážitky jako je dobrovolnická práce na farmě pro ty, kteří zvládnout pracovat, puťák po Českém ráji pro ty, kteří ujdou nebo ujedou na svém vozíku každý den trasu 10 km, vaření v kotlíku na ohni, spaní v týpí, v jurtě, pod širákem, pro jiné terapeutickou péči odborníků fyzioterapeutů, masérů, muzikoterapeutů, canisterapeutů apod.

Poskytujeme podporu a pomoc cca 100 klientským rodinám z jičínského regionu a okolí.

Velkou pozornost věnujeme akcím pro veřejnost, jejichž cílem je změna pohledu na lidi s postižením. Pořádáme sousedská setkání, kulturní vystoupení, charitativní akce, vzdělávací akce, točíme filmy, zapojujeme se do veřejného dění v regionu atd.

Apropácký tým má cca 60 stálých pracovníků a další pomocníky na dohodu o provedení práce a dobrovolníky. V Apropu jsme proto, že nám osudy postižených dětí a dospělých nejsou lhostejné. Věříme, že každý má právo na svobodný, respektující život, že nemusí odejít do ústavu, ale může žít se svojí rodinou, nebo se svými blízkými. Hledáme lidi, kteří s tímto souznějí a kterým to celé dává smysl, a proto věnujeme velkou pozornost výběru pracovníků a zaškolení. Jsou pro nás důležité naše firemní hodnoty: Respekt, Svoboda, Důvěra, Radost, Spolupráce, Pokora.

Jsme Apropo Jičín.

Věříme, že každý má právo na svobodný, respektující život.

Mapa
Firma sídlí v Královéhradeckém kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Jedna z okolností, která mě sem přivedly, byla moje fascinace občanskou společností po pádu komunistického režimu. Našla jsem smysl v tom, že nevládní neziskové organizace zaplňují mezery v oblastech života lidí, kde je stát netečný, nebo mu již nestačí síly. V Jičíně jsem se stala iniciátorkou a zakladatelkou mateřského centra Kapičky (nyní rodinného centra) a řadu let jsem byla ve vedení této neziskovky. Zde jsem získala zkušenosti z fundraisingu, plánování akcí a vedení týmu a všeho, co se týká provozu neziskovky. Díky tomu jsem dostala příležitost stát se prvním zaměstnancem Apropa a stát na počátku poskytování služeb pro rodiny s dítětem s postižením. Měla jsem své vize, které jsem mohla uskutečňovat, mohla jsem zde vyrůst a věnovat se práci, která mě baví a dává mi smysl. A dává mi to smysl i nyní po 20 letech mého působení v Apropu.

Zbývá Vám čas na odpočinek? Kde čerpáte energii?

Mým hlavním zdrojem je příroda. Potřebuji v ní být, spočinout, smyslově vnímat, kontemplativně nazírat…zkrátka každou volnou chvíli využívám k tomu být v přírodě. Nejraději sama, nebo se svými nejbližšími. Ráda se toulám, cestuji, jezdím na kole, běžkuji, věnuji se Nordic Walkingu… přitahuje mě dobrodružství, objevné výpravy, mám vášeň pro plant hunting.

Kterou z Vašich vlastností podle Vás nese Vaše okolí s nelibostí?

Moje touha napravovat svět a upozorňovat na chyby, měnit věci s sebou nese energii, která není vždy pro ostatní příjemná, zvláště, když si myslím, že je musím přesvědčit o správnosti mého pohledu. :-)

Odpovídala Jitka Králová, ředitelka

Důvod nominace

Podporuji a spulupracuji v několika rovinách s neziskovou organizací Apropo již řadu let. Obdivuji vytrvalé úsilí paní ředitelky i odhodlání všech zaměstnastnanců organizace pomáhat rodinám, které pečují o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením, žít co nejnormálnější život. Neustále vymýšlejí a přidávají nové sociální služby, i díky tomu patří již 27 let mezi největší neziskové organizace v regionu Jičínsku. Svým přístupem navíc suplují neexistující sociální službu, kerá by podpořila samotné osoby, které pečují o druhou osobu (stát prozatím nepodporuje). Těm zajištují terapeutickou podporu a možnost podpory sdílením ve skupině. Neúnavně vedle sociálních služeb organizují veřejné akce, kde se prolíná svět lidí s postižením s běžnou populací. Vyvrcholením ja každoroční benefice, na které se podílí klienti a pracovníci. Vždy tak vzniká originální představení. Naposledny díky tomu šly městěm Jičínem loutky v nadživotní velikosti z dílny Apropa. Během roku pořádají neotřelé pobytové akce pro své klienty i lidi z veřejnosti. Příkladem je týdenní putování po Českém ráji s lidmi na vozíku, vždy věnované jednomu tématu. Např. již opakovaně putovali jako cikáni, s obyvateli směňovali dárky z Apropa za drobné potraviny, ulovili s dovolením majitele slepici a společně si ji uvařili k večeři.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

Podpovatel a sponzor

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů