Hlasování ukončeno, oceněné představíme 19. října 2023.

finalisti

Svaz podnikatelů ve stínicí technice

Štěpánka Lubinová

Ročník 2023

Představení nominované firmy

Za vším byla v minulosti potřeba změnit postavení oboru stínicí techniky. Zejména šlo o to, aby začal být vnímán jako samostatný a plnohodnotný obor, který nabízí širokou škálu řešení lidských potřeb. Jeho význam potvrzuje mj. i to, že se v něm v České republice v současné době realizuje obrat téměř 13 miliard Kč.

Z těchto důvodů bylo nezbytné, aby zde existoval nezávislý partner pro komunikaci o oboru stínicí techniky, což v roce 2009 vyústilo v založení Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí. Z organizačních důvodů, a to zejména proto, aby bylo umožněno členství i subjektům, které se do té doby členem stát nemohly, se pak sdružení v roce 2020 transformovalo ve Svaz podnikatelů ve stínicí technice.

Od samotného počátku je tak hlavním cílem svazu zvyšovat informovanost o oboru stínicí techniky, a to jak směrem k laické, tak hlavně k odborné veřejnosti. Laické veřejnosti svaz například poskytuje poradenství na výstavách a veletrzích. Dále komunikuje s legislativními orgány, vědeckými pracovišti, s architekty a projektanty, které informuje o vědeckých poznatcích, prokazujících přínosy stínicí techniky jak na úspory energií (v létě na chlazení a v zimě na vytápění), tak na životní prostředí (snižování emisí CO2) a v neposlední řadě na lidské zdraví (snížením rizika přehřívání, eliminací zdravotních obtíží díky regulaci světelného záření či zamezením světelného znečištění v nočních hodinách).

Se školami svaz pracuje na výchově budoucí kvalifikované pracovní síly edukací pedagogů a tvorbou nových výukových programů v oboru stínění.

Kromě své působnosti v rámci České republiky je svaz také členem celoevropského sdružení stínicí techniky ES-SO (European Solar-Shading Organisation), kde je aktivní v některých jeho komisích, zejména v technické, marketingové a legislativní.

Každým rokem navíc pořádají členové svazu různé zákaznicky orientované aktivity na Den stínicí techniky, který byl mimochodem právě z podnětu českého svazu v roce 2023 poprvé zorganizován jako globální. V rámci tohoto svátku oboru stínění poskytují členové svazu každoročně dar v podobě stínicích prvků některému ze zařízení péče o zdravotně postižené občany.

V rámci svazu se dá říci, že jsou aktuální dvě motta – jedno směrem k okolí, k veřejnosti: „Neděláme pouze stín, vytváříme pohodu“.  Směrem dovnitř, ke svým členům jsme kdysi na jedné z valných hromad použili citát Henryho Forda: „Dát se dohromady, je začátek. Spolupracovat, je úspěch. Vydržet spolu, je pokrok“.

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Začalo to nabídkou pomoci několika zakládajícím členům se založením svazu. Psal se rok 2009, já jsem se živila jako lektorka manažerských dovedností a vzhledem k tomu, že se svět od roku 2008 potýkal s finanční krizí, ve firmách se šetřilo, a to mj. na vzdělávání zaměstnanců. Měla jsem tak relativně dost volného času. Nabídku „rozjet“ sdružení firem v oboru stínicí techniky jsem tak přijala s tím, že to mělo být „na přechodnou dobu“. Přechodná doba dnes trvá už skoro 14 let. ;-)

V čem vidíte největší překážky podnikání?

Pokud budeme slovo „podnikání“ v mém případě chápat jako „fungování svazu“ (protože nejde o podnikání v klasickém smyslu slova a naším cílem není tvorba zisku), potom největší překážky ve fungování svazu jsou ty, že musíme přivést ke spolupráci a konstruktivní komunikaci firmy, které jsou si na trhu vlastně konkurencí. Já vždycky říkám, že člen, jakmile přijde na akci svazu, musí „přesednout ze své firemní židle na židli svazovou“. Musí přestat přemýšlet jako jedinec nebo zástupce firmy (tzn. potlačit své vlastní ambice nebo ambice firmy, kterou zastupuje) a musí začít přemýšlet v zájmu oboru. A to každý neumí nebo nechce.

Další překážkou, se kterou se potýkáme, je to, že kromě mě všichni pro svaz pracují vedle svých pracovních povinností ve svých firmách. Proto je nemůžeme k ničemu nutit, nemáme možnost je jakkoli trestat, pokud nestihnou splnit své úkoly, a také odměna za dobře vykonanou práci bývá spíše morální. Musíme zkrátka respektovat, že u nich vždy bude na prvním místě vlastní firma a teprve potom svaz. Musím ale říci, že si velice vážím toho, že se nám to podle mne zatím daří, a vždycky mám radost, když vidím, jak u nás, na půdě svazu, umí konkurence „složit zbraně“ a udělat kus užitečné práce pro náš krásný a prospěšný obor. Škoda, že takto nepřemýšlejí zdaleka všichni.

Kdo je Vaším vzorem osobním, případně podnikatelským vzorem?

V osobní rovině byl a je pro mě velkým vzorem můj tatínek, resp. otčím, a to především svým postojem k mezilidskému chování. Neměl např. rád bezohlednost a aroganci, které je podle mne v poslední době kolem nás stále více.

Jinak, po pracovní stránce, bych asi nerada jmenovala, protože s některými svými vzory ještě stále spolupracuji, ale beru si z nich příklad třeba ve vstřícné komunikaci, v analytickém myšlení, díky kterému jsem se naučila za každým svým nápadem si nejprve položit otázku, čemu má výsledek toho nápadu vlastně posloužit. Netvrdím sice, že už jsem se to od nich dokonale naučila, ale jsou mi inspirací a snažím se. ;-)

Odpovídala Štěpánka Lubinová, výkonná manažerka

Důvod nominace

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) je organizace zaměstnavatelů, která sdružuje právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti stínicí techniky v ČR (žaluzie, rolety, markýzy, bioklimatické pergoly apod.). Svaz má 41 členů, finanční obrat členů svazu v roce 2022 činil 4,3 mld. Kč. Význam svazu pro vnímání stínicí techniky jako samostatného oboru je zásadní díky aktivní komunikaci s odbornou i laickou veřejností a se zástupci legislativy (jako jsou např. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí, ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a další). Přínos svazu v oblasti odborné, marketingové, informační a vzdělávací je mimořádný. Svaz pracuje na vytváření odborných dokumentů a studií, prokazujících příznivý vliv stínění na úspory energií, na lidské zdraví a na snížení emisí CO2. Spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a se středními odbornými školami na přípravě kvalifikovaných odborníků pro obor stínění. SPST je aktivním členem nadnárodní oborové evropské organizace ES-SO (European Solar-Shading Organisation), se kterou se podílí na tvorbě evropských projektů o pozitivním vlivu stínicí techniky na energetickou náročnost budov a kvalitu životního prostředí.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

obchodní partner

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů