12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

BIOUHEL.CZ s.r.o.

Jan Káňa

Ročník 2023

Představení nominované firmy

Společnost BIOUHEL.CZ vznikla v roce 2013 s cílem rozvíjet výrobu a používání biouhlu jako jednoho z nástrojů udržitelného rozvoje. Motivem bylo vlastní řešení výroby biouhlu v rámci provozu zemědělského podniku s bioplynovou stanicí. Za to jsme získali v roce 2013 cenu České inovace za společenskou prospěšnost inovace a také cenu Quality Innovation.

Biouhel je staronovou pomocnou půdní látkou, takže se vyžaduje dlouhodobého vědeckého ověřování jeho působení. Tomu se permanentně věnujeme ve spolupráci s mnoha výzkumnými pracovišti. Výzkumy probíhaly například na ČZU, VŠB, MENDELU, VŠTE, JČU, TUL, Botanickém ústavu a Czech Globe Akademie věd nebo VÚMOP. Největší pokusnou lokalitou je jednotná plocha 12 hektarů v Polkovicích. I díky tomu jsme shromáždili unikátní soubor znalostí o výrobě i používání biouhlu.

V posledních letech se význam biouhlu posunul z role stabilní půdní látky do klimaticky významného nástroje pro odstranění oxidu uhličitého z atmosféry. Pro dosažení nulových emisí, k čemuž se vyspělé státy zavávaly v rámci Pařížské dohody, je totiž nezbytné trvale odstranit nejméně 11 gigatun uhlíku z ovzduší. Biouhel je vlastně chemicky stabilní uhlík, který původně rostliny získaly procesem fotosyntézy z oxidu uhličitého a uložily ho do své biomasy. Její zuhelnění pak brání zpětné oxidaci a uhlík je tak trvale uložen v zemi. Tento způsob odstranění oxidu uhličitého je označován jako Biochar Carbon Remove a certifikován pro možnost kompenzací emisí, které firmy nebo vlády realizují jako akt společenské odpovědnosti. 

Principu odstraňování uhlíku prostřednictvím biouhlu využívá i náš aktuální projekt MicroCHAR®, což je patentovaný uhlíkový půdní kondicionér, určený pro regeneraci půdy, postižené nesprávnými postupy konvenčního zemědělství. MicroCHAR® obsahuje vedle biouhlu také půdní bakterie a houby, které v půdě zajišťují přirozenou úrodnost a nahrazuje veškerá hnojiva a zemědělské chemikálie. Jde tedy o nástroj přechodu k udržitelnému zemědělství. MicroCHAR® je držitelem ceny SDGs v kategorii Ochrana klimatu za rok 2022.

Výrobu MicroCHAR® svěřujeme zemědělcům, kteří k tomu použijí vlastní zbytkovou biomasu a statkové odpady. V principu cirkulární ekonomiky si významně sníží náklady, uspoří emise z výroby chemikálií i ježdění po polích a postupně regenerují degradovanou půdu. Vracíme se tak k našemu původnímu řešení výroby biouhlu u zemědělské bioplynové stanice, kterých je v Evropě na 14 tisíc.

MicroCHAR® tak může pomoci s odstraněním milionů tun uhlík přirozeným způsobem a s mnoha dalšími efekty, zejména miliony hektarů regenerované půdy a levnými potravinami bez chemikálií.

Ukládáme uhlík! Pro budoucnost…

Mapa
Firma sídlí ve Zlínském kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás na podnikání nejvíc těší?

Samozřejmě úspěch a ocenění toho, o co se snažím. A také rád vedu smysluplné diskuse s obchodními partnery i pracovníky státní správy, se kterými se setkáváme nad odbornými tématy.

V čem vidíte největší překážky podnikání?

Opakovaně v Česku narážíme na konzervativní názory a jakousi zatuhlost. Inovace se tady prosazují jen stěží. Chápu ale, že biouhel ani odstraňování uhlíku z atmosféry nejsou zrovna témata středního proudu, ale klimatickou změnu přece už vnímá každý…

Čeho si nejvíc vážíte v obchodních vztazích?

Určitě čestného jednání a schopnosti naslouchat a vnímat.

Odpovídal Jan Káňa, jednatel

Důvod nominace

Firma BIOUHEL.CZ s.r.o. je v českém prostředí prvním velkým inovátorem v oblasti účelného a ekologického využití biodpadů a výroby biouhlu z nich. Za svá řešení obdržela 2 ceny za inovaci a s projektem MicroCHAR obdržela cenu za udržitelnost. Při současném stavu klimatu je velmi důležitou funkcí biouhlu jeho schopnost odstraňovat CO2 z atmosféry. K tomu dochází právě přeměnou původního labilního uhlíku v biomase na stabilní uhlík v biouhlu Ten už zpětně nikdy nezoxiduje!

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

zaměstnanec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů