12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Madio o.s. – PAN PETR ŠTĚPÁNÍK

Ročník 2014

Představení nominované firmy

Občanské sdružení Madio bylo schváleno Ministerstvem vnitra dne 13. 1. 2009. V roce 2012 došlo ke zkrácení oficiálního názvu na Madio o.s., následně se sdružení, s účinností od 1. 1. 2014, transformovalo na spolek. Madio je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a MPSV, a zároveň první certifikovanou organizací ve všech formách prevence ve Zlínském kraji (MŠMT ČR). 

Název "Madio" vychází z latiny a znamená "vstupovat do středu". Základním cílem organizace je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji i mimo něj. Spolek provozuje informační, vzdělávací, teambuldingové a poradenské služby pro firmy, školy i zájemce z řad široké veřejnosti.  

Základním cílem sdružení je prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u dětí a mládeže. Sdružení si zejména klade za cíl:

  • poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek, dalších forem
  • rizikového chování a psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy
  • provozovat informační, vzdělávací a poradenské služby pro širokou veřejnost
  • provozovat vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost také v oblasti prevence sociálně patologických jevů, sociálních služeb, rozvoje osobnosti, teambuildingu a výchovy ke zdravému životnímu stylu
  • provozovat kulturní aktivity 
  • mapovat výskyt sociálně patologických jevů na školách a provádět depistáž jedinců ohrožených těmito jevy
  • podílet se na tvorbě koncepcí a standardů v souladu s posláním sdružení
  • podporovat vytváření efektivního systému služeb

 

Madio naleznete ve Zlíně, Zlínský kraj

„Pomáháme najít možnosti a řešení.“

3 otázky pro nominovanou osobu

Odpovídá pan Petr Štěpáník, ředitel spolku Madio o.s.

Jaké byly Vaše pocity, když jste se o Vaší nominaci do ČESKÉHO GOODWILLU dozvěděli?

„Velmi příjemné.“

Proč jste se rozhodli Vaši nominaci do projektu ČESKÝ GOODWILL přijmout?

„Další ze zajímavých způsobů, jak dát o naší organizaci vědět.“

Důvod nominace

„U Madio o.s. vnímám velkou energii a vlastní nasazení dělat věci potřebné pro děti a školy. Prevenci rizikového chování u dětí realizují i nadále, přes zásadní změny v dotacích, které jim v tomto roce byly kráceny. Madio je jediná certifikovaná organizace ve Zlínském kraji, která bojuje se šikanou, drogami a dalšími formami rizikového chování a denně tak dětem pomáhá.“

Nominační kategorie

Inovace

Nominoval/a:

kamarád(ka)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů