„Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci!“

Znáte firmu nebo podnikatele, kterému byste toto řekli?

Nominujte teď

O Projektu

Český Goodwill - ocenění pro podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží, slaví v roce 2017 jubilejní pátý ročník. Tradičně probíhá ve třech fázích, oproti předešlým rokům však nominační fáze odstartovala o měsíc dříve:

 • 17. 4. - 31. 5. 2017: nominace (příjem nominací vážených českých podnikatelů od veřejnosti prostřednictvím on-line nominačního formuláře)
 • 1. 6. - 31. 8. 2017: zpracování nominací, oslovení nominovaných, příprava medailonků účastníků projektu
 • 1. 9. - 30. 9. 2017: hlasování veřejnosti a hodnocení odborné poroty (veřejnost svými hlasy rozhodne o 5. nositeli titulu Osobnost Českého Goodwillu 2017, porota v ostatních nominačních kategoriích ocenění Český Goodwill zvolí ty nejsilnější příběhy) 

Slavnostní galavečer u příležitosti vyhlášení výsledků a předání ocenění Český Goodwill 2017 se uskuteční 19. října v Praze.

Máte-li ve Vašem okolí podnikatele nebo společnost, kterých si vážíte pro jejich odpovědný přístup k podnikání, férové jednání se zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli, či etický přístup k nejširšímu okolí firmy, můžete jim opět veřejně vyjádřit Vaše uznání a ocenit jejich poctivou práci nominací na ocenění Český Goodwill 2017.

NOMINAČNÍ KATEGORIE

Tradice – nominováni mohou být podnikatelé a společnosti, které aktivně přispívají k udržování či oživování tradice českých nebo regionálních výrobků a služeb vč. místních kulturních a společenských zvyklostí a tradic,

Inovace – tradiční neznamená zkostnatělý a inovace jsou zásadním předpokladem pro udržitelnou konkurenceschopnost České republiky a českých produktů na otevřeném trhu. Kategorie inovace slouží k oslavě podnikatelů a společností, kterým se daří skloubit inovativní snahy se záměrem rozvíjet tradiční hodnoty, nebo jsou autory zcela nových a jedinečných produktů a služeb, které souvisí s předmětem jejich podnikání,

Partner – cílem této kategorie je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně ke svým stakeholderům, zejména pak zaměstnancům a obchodním partnerům, stejně jako investorům či akcionářům, jsou jim spolehlivým a váženým partnerem,

Mecenáš – do této kategorie spadají nominace podnikatelů a společností, které jsou ohleduplné ke svému podnikatelskému, ekonomicko-sociálnímu a životnímu prostředí (památky, vzdělávání, solidární péče, příroda a ochrana životního prostředí) a aktivně se prosazují o jeho kultivaci nebo záchranu,

OSOBNOST – hlavní kategorie projektu ČESKÝ GOODWILL dává vyniknout jednotlivcům, kteří se nejvýraznějším způsobem zasadili o celkové šíření „dobré vůle“ ve svém okolí, jsou skutečnými leadry ve svém oboru a silným pozitivním vzorem pro ostatní.  

Cíle projektu Český Goodwill

 • Upozornit širokou veřejnost na to, že podnikatel nerovná se podvodník, lhář a parazit, ale naopak, že podnikatelé jsou, vzhledem k náročnosti podnikání, nositeli důležitých etických hodnot a morálních kvalit, které se ze společnosti stále více vytrácejí a je potřeba si je připomínat
 • Ocenit poctivou práci a odpovědný přístup k okolí podniku v rámci jeho podnikatelských aktivit
 • Vyzdvihnout tradiční morální hodnoty
 • Motivovat širokou veřejnost k pozitivnímu myšlení
 • Podpořit podnikatelského ducha, podnikatele a společnosti působící v České republice
 • Vybudovat aktivní platformu pro sdílení know-how a networking
 • Zprostředkovat výměnu zkušeností, které zdůrazní, že cesta odpovědného podnikání je tím správný směrem k udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů i celé ČR
 • Posilovat pozitivní vnímání značky a image společností, které se do projektu zapojí, v kontextu společenské odpovědnosti

 

Sledujte ocenění Český Goodwill také na sociálních sítích:

   

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace