Při rozvodu se může dělit i goodwill

07/05/2013

Podle článku nedávno uveřejněném na portálu Novinky.cz je patrné, že české soudy v případě rozvodu přihlížejí nejen k současné hodnotě majetku manželů, ale i k potencionální budoucí hodnotě jejich příjmů a to včetně goodwillu neboli dobrého jména společnosti. To se týká jak majitelů větších společností, tak malých podnikatelů, ale dokonce i živnostníků, kteří mají u svých zákazníků dobrou pověst např. šikovný řemeslník apod.

Jasná pravidla nejsou nastavena

Obecným problémem je fakt, že jasná pravidla pro výpočet vzájemných nároků rozváděných neexistují. Znalci totiž sami dle své vůle určují, které příjmy a za jak dlouhé období podnikání do odhadu hodnoty podniku zahrnou i jak daleko do budoucna je promítnou.

Člověk, který má z podnikání na živnostenský list příjem srovnatelný s normálním platem a často jako zaměstnanec pro jednoho odběratele i pracuje, tak může při rozvodu přijít nečekaně i k miliónovému závazku vůči partnerovi. Pokud soud znalecký posudek přijme a nerozhodne sám jinak.

Dle názoru odborníka na občanské právo se bohužel v praxi českým soudcům do rozhodování příliš nechce a posudky přijímají, jak jim je znalci předkládají.

Dělit se může i zisk z pověsti

Předmětem dělení předpokládaných zisků se může stát i know-how nebo goodwill společnosti a značky, tedy hodnoty, jež jsou z hlediska znaleckého odhadu velmi problematické, avšak hodnotu společnosti přímo ovlivňují.

Jak článek uvádí: „Pokud je živnostníkovi nebo podnikateli znalcem a následně soudem v případě rozvodu uložena povinnost vypořádat se s partnerem i zaplacením podílu z vlastního předpokládaného zisku, snadno se pak může vystavit riziku vlastní ekonomické likvidace.“

Dle dostupných zdrojů je jediným bezpečným způsobem jak tomuto zabránit předmanželská smlouva. Zároveň je dobré vědět, jaký je právě váš goodwill a jakou hodnotu může mít.

Co je to goodwill a jak se vypočte hodnota goodwillu?

Goodwill, neboli dobré jméno, pověst, společnosti resp. značky reflektuje postavení společnosti na trhu, kvalitu výrobků resp. služeb, tradici a vnímání pozitivní přidané hodnoty značky veřejností.

Hodnotu goodwillu je možné vyčíslit rozdílem mezi kupní cenou a účetní hodnotou kupované společnosti, neboli jedná se přidanou hodnotu image značky / společnosti, která je ekonomickým rozdílem oproti hmotným statkům. Více na www.goodwill-znacky.cz.

Zdroj: Novinky.cz, HPCG

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů