Největším problémem ve vzdělávání manažerů je čas

09/06/2015

Pavel Makovský je managing partnerem na LIGS University, která poskytuje manažerské programy v několika jazycích. Povídali jsme si s ním třeba o tom, co je nejtěžší na vzdělávání manažerů, jak poznat dobrou školu s manažerskými kurzy, nebo o jeho ocenění Český Goodwill 2014.

Co je na vzdělávání manažerů nejtěžší? S čím mají studenti největší problémy?

Největším problémem ve vzdělávání manažerů je čas. To znamená, pokud si manažer uspořádá svůj program tak, aby mu zbyla chvíle i na jeho osobní rozvoj, kterým manažerské vzdělávání je, má z části vyhráno. Neboť manažerské vzdělávání zaměřené na praxi je přínosné jak pro manažera samotného, tak i pro společnost, pro kterou pracuje. Další překážkou v zahájení manažerského vzdělávání je syndrom odkládání, tzv. prokrastinace. Hodně manažerů odkládá studium MBA na dobu, až bude mít více času. Nicméně podle výzkumu celých 67 % z těch, kteří odkládají zahájení studia, nikdy studovat nezačnou a může se stát, že jim za pár let tzv. ujede vlak.

Škol, které nabízí manažerské studijní programy, je v Česku poměrně hodně, jak poznáme ty kvalitní?

Vždy je dobré se podívat na historii školy a délku jejího působení na trhu. Dále se zaměřit na to, jestli diplom vydává zahraniční vysoká škola nebo jen nějaké české "eseróčko". Také doporučuji vyžádat si reference od studentů a absolventů. Dobré je porovnat si nabídky jednotlivých škol (např. specializace, možnost volby jazyka, forma výuky atd.), rovněž jejich přístup, kvalitu poskytovaných informací, zda odpovídají konkrétně na konkrétní otázky nebo jen "mlží". Proto, abychom umožnili potenciálním studentům získat více informací o nabídce manažerských programů v ČR, aktivně se podílíme na činnostech Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), jejímž jsme zakládajícím členem. Tato asociace na svých stránkách www.vseomba.cz přináší kromě informací o MBA, také možnost předvýběru MBA škol podle studentem zadaných kritérií. V seznamu 23 škol v ČR jsou uvedeny ty školy, které splňují podmínku vydávání diplomu zahraniční vysokou školou (neboť MBA je titul zahraniční) nebo, že daná škola je držitelem kvalitní zahraniční akreditace. Právě stránky www.vseomba.cz jsou pro manažery zvažující MBA cenným zdrojem informací.

Může se LIGS University pochlubit nějakými výhodami, které konkurenční školy nemají?

Z hlavních výhod bych zmínil, že LIGS University byla první, která v ČR nabídla efektivní interactive online formu MBA studia pro časově zaneprázdněné manažery, máme tedy již víceleté cenné zkušenosti, na které můžeme dále navazovat. Programy neustále vyvíjíme, zlepšujeme a to i ve spolupráci s našimi studenty a absolventy tak, aby byly co nejpraktičtější a nejpřínosnější. U všech našich online programů umožňujeme jejich zahájení kdykoliv v průběhu roku s velmi krátkým přihlašovacím procesem. Také zájemcům o studium nabízíme unikátní možnost si studium vyzkoušet nejprve "nanečisto" a teprve poté se rozhodnout, zda chtějí ve studiu pokračovat. Dále ve spolupráci s americkou LIGS University umožňujeme studentům absolvovat jazykový a poznávací pobyt na Hawaii. Další výhodou je, že studentům nabízíme možnost rozložit si kurzovné do více splátek (až 36 splátek do 3 let).

Není trošku zvláštní, že člověk, který vystuduje manažerský program v češtině, slovenštině nebo ruštině, získá americký univerzitní diplom? Je výuka u vás stejná jako v USA?

Naopak, je přece skvělé, že program lze studovat ve více jazycích nebo i v jejich kombinacích, kdy část programu studujete například v angličtině, část v češtině apod. Vzhledem k tomu, že obsah programu je shodný ve všech jazycích, je úroveň programu srovnatelná, i když studujete v jakémkoli jazyce. Zastáváme názor, že manažerský program není jazykovým kurzem, a proto klademe důraz na přínos obsahu MBA do manažerské praxe nebo do přípravy na manažerskou praxi a ne na zlepšování se ve znalosti jazyka.

O některých školách, které nabízí manažerské programy, se tvrdí, že pokud si zaplatíte, máte titul v podstatě jistý. Jak to funguje u vás? Jak přísné jsou zkoušky a jak bráníte tomu, aby nevystudoval opravdu každý jen kvůli tomu, že si zaplatí?

S takovými názory se také setkávám, ale jsem rád, že to neplatí v případě LIGS University. Velmi dbáme na kvalitu a přínos našich programů pro studenty a tomu odpovídají i přísné nároky. Například kontrolujeme, zda odevzdávané případové studie či další písemné práce jsou autorskými pracemi a ne plagiáty. V systému pro odhalování plagiátů jsme, pokud vím, jediná manažerská škola, která zároveň není v ČR vysokou školou. Dále prověřujeme při absolvování testů znalosti studentů. E-learningové testy z jednotlivých předmětů jsou velmi náročné a není výjimkou, že je studenti neudělají a musejí je opakovat. Na druhou stranu ti studenti, kteří věnují studiu potřebný čas a úsilí, se nemají čeho obávat. Ale Ti, kteří by si chtěli titul tzv. koupit, určitě nepůjdou studovat na LIGS University, neboť u nás toto není možné.

Nedávno jste obdržel ocenění Český Goodwill 2014, což je cena pro podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží za jejich odpovědný přístup k podnikání. Čím jste si ho podle Vás zasloužil?

Ocenění v soutěži Český Goodwill vnímám jako ocenění práce a přístupu, který LIGS University uplatňuje od svého založení, tzn. být spolehlivým obchodním partnerem, řídit se pravidly etiky v podnikání a klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Jsem rád, že jsme byli nominováni jedním z našich obchodních partnerů a velmi mne potěšilo, že jsme získali tolik hlasů. Úspěch nejen v této oblasti nás zavazuje k pokračování v naší práci a udržení si vysokého standardu námi poskytovaných služeb.

Zdroj: MarketingSales.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů